لینک های دسترسی

مجازات عاملان تجاوز جنسی در کابل

  • فوزیه احسان

عکس آرشیف
چهار تن از سوی محکمه ابتدایی شهر کابل امروز به جرم تجاوز جنسی بر یک دختر جوان به نام لعل بی بی در قریه توبره کشان ولایت کندز هر یک به شانزده سال حبس محکوم شدند.

لعل بی بی یکی دیگر از قربانیان خشونت و تجاوز جنسی در افغانستان خواهان مجازات و محکمه کسانی بود که وی را به زور به بد گرفته و مورد تجاوز جنسی قرار داده اند.

لعل ببی که توانسته صدایش را تا نهاد های عدلی و قضایی افغانستان برساند، امروز در محکمه ابتدایی حوزه چهارم شهر کابل حضور یافت شاهد محکوم شدن آنانی باشد که بر وی تجاوز کرده بودند.

این دختر جوان در قریه توبره کش ولایت کندز پس از افشا شدن رابطۀ جنسی پسر کاکایش با دختری به نام راحله، توسط عدۀ از موسفیدان قریه و مسئولین پولیس محلی به خداداد، پدر راحله به بد داده شد.

بلند شدن صدای لعلل بی بی
صدمه دیدگان خشونت های خانوادگی در افغانستان به خاطر مشکلات و محدودیت های اجتماعی صدای شان را بلند نمی کنند، اما لعل ببی از جمله قربانیان محدودی است که صدایش را تا نهاد های عدلی و قضایی رسانده و اکنون شاهد محکوم شدن آنانی است که علیه او خشونت کرده بودند.

عبدالباسط بختیاری، رئیس عمومی محکمه ابتدایی حوزه چهارم کابل می گوید که هئیت قضایی پس از بررسی قضیه لعل ببی خدایداد را به جرم تجاوز جنسی بر لعل ببی به شانزده سال حبس محکوم کرده است. حکم قاضی:
تو خدایداد فرزند محمد رسول را در تجاوز جنسی تبطق هداید ماده ۱۷ قانون منع خشونت علیه زن به مدت شانزده سال حبس تنفیضی از ابتدایی ایام نظارت و توقیفی ات حکم نمودیم و تو اسحق نظامی فرزند عبدالحکیم و غلام سخی فرزند محمد امین و تو عبدالرزاق فرزند عبدالخالق را در قضیه تجاوز جنسی خدایداد با مسمات لعل بی بی طبق هدایت ماده ۱۷ قانون منع خشونت علیه زن با در نظر داشت ماده ۳۹ قانون جزایی کشورهر واحد تان به مدت شانزده شانزده سال حبس تنفیضی از ابتدایی ایام نظارت و توقیفی تان حکم نمودیم.
در ارتباط به قضیه لعل ببی سه تن دیگر نیز هر یک به 16سال حبس محکوم شدند.
چهار تن از مؤظفین پولیس محلی قریه توبره کش نیز که با سوء استفاده از صلاحیت وظیفه وی در قضیه لعل ببی دست داشتند، در محکمه ابتدایی امروز هر یک به یک یک سال حبس محکوم شدند.

اما تا کنون روشن نیست که در محاکم بعدی چه مجازاتی برای این مجرمین در نظر گرفته خواهد شد.
XS
SM
MD
LG