لینک های دسترسی

Breaking News

احتمال تجدید حکومت وحدت ملی در لبنان


نتایج اولیۀ انتخابات پارلمانی در لبنان، بیانگر موفقیت نسبی گروه حزب الله تحت حمایت ایران بوده است.

مطبوعات لبنان با استناد بر نتایج غیررسمی انتخابات، افزوده اند که ائتلاف تحت رهبری سعد الحریری، کرسی هایی را در پارلمان لبنان از دست داده، و انتظار میرود که آقای حریری، شاید بازهم مجبور به تشکیل یک حکومت وحدت ملی در لبنان گردد.

در سیاست لبنان، عربستان سعودی از سعد الحریری و ایران از گروه حزب‌الله به رهبری حسن نصرالله حمایت می‌کند.

پس از آن که مراکز رای دهی شام یکشنبه مسدود گردید، حامیان احزاب عمده، به رسم جشن گرفتن، در بر جاده های شهر لبنان به راندن موتر سایکل ها آغاز کردند.

عده ای از باشندگان بیروت در مورد انتخابات پارلمانی و نتایح مقدماتی آن اظهار خوشبینی نموده می گویند در بهبودی وضعیت اقتصادی کشور کمک خواهد کرد.

بر اساس گزارش وزارت داخلۀ لبنان، میزان مشارکت مردم درین انتخابات که دیروز برگزار شد، به چهل و نه اعشاریه دو درصد رسید، در حالی که این رقم در انتخابات نـُه سال پیش، %۵۴ بود.

قرار بود انتخابات پارلمانی سال ٢٠٠٩، برای یک دور چهار ساله باشد، اما به دلیل آغاز جنگ داخلی در کشور همسایه سوریه و نگرانی های امنیتی، پارلمان لبنان مجبور شد که معیاد کاری اش را دو بار تمدید کند.

در انتخابات این بار، ٨٦ زن برای ١٢٨ کرسی پارلمانی خود را کاندید کردند، کرسی های پارلمان بصورت مساویانه بین مسلمانان و عیسویان تقسیم شده است.

بعضی از حامیان سنی سعد حریری باور دارند که حریری در برابر حزب الله از نرمش کار گرفته است.

چنین معلوم می شود که از سعد حریری خواسته شود تا یک حکومت وحدت ملی را تشکیل دهد. انتظار می رود که گروه های متخاصم، حکومت وحدت ملی را که فعلا وجود دارد، مجددا تشکیل دهند که شامل حزب الله است.

XS
SM
MD
LG