لینک های دسترسی

Breaking News

تداوم حملات حکومت لیبیا بر شهر 'مصراته'


تداوم حملات حکومت لیبیا بر شهر 'مصراته'

با وجود آنکه حکومت لیبیا قبلاً ادعا نموده بود که عملیات خویش را علیۀ مخالفین حکومت در شهر 'مصراته' متوقف ساخته است، به روز یک شنبه راکت ها باز هم آن شهر تحت تصرف نیروهای مسلح مخالف را هدف قرار داد.

شاهدان عینی در 'مصراته' از فیرهای تفنگ و توپخانۀ ثقیل درآن شهر خبر دادند که از جریان دو ماه محاصرۀ حکومت شاهد کشته شدن صد ها تن بوده است.

خالد قائم، معین وزارت خارجۀ لیبیا صبح روز یک شنبه گفت، اردوی آن کشور عملیات خویش را علیه مخالفین در 'مصراته' توقف داده ولی شهر را ترک ننموده اند.

قائم گفت، عساکر، مانع مذاکرات بزرگان قومی با نیروهای مخالف حکومت گردیده است. او گفت اگر مخالفین مسلح حکومت در مدت ٤٨ ساعت تسلیم نشوند، اهالی 'قُرا' به عوض اردو با آنها به جنگ خواهند پرداخت.

XS
SM
MD
LG