لینک های دسترسی

بحث روی چگونگی حضور نظامی ایالات متحده امریکا در افغانستان در لویه جرگه عنعنوی


بحث روی چگونگی حضور نظامی ایالات متحده امریکا در افغانستان در لویه جرگه عنعنوی

حامد کرزی روی همکاری با کشورهای فرانسه، بریتانیه، استرالیا، و اتحادیه اروپایی نیز اشاره کرد و از تعهد کشورش به سمت دو کشور همسایه ایران و پاکستان نیز یاد آوری نمود.

حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان در اولین روز لویه جرگه عنعنوی در کابل از اعضای جمع شده در این نشست خواست تا در ایجاد یک چهارچوب کاری عادلانه در عرصه روابط میان ایالات متحده و یافتن راهی برای صلح در آن کشور کمک کنند.

حامد کرزی در مراسم گشایش لویه جرگه صحبت میکرد که موضوع معاهده شراکت استراتژیک را با ایالات متحده مورد بحث قرار خواهد داد.

این همکاری روی حضور نظامی امریکا در افغانستان در حالی صورت میگیرد که کاهش تعداد عساکر آغاز گردیده است و همچنین مذاکرات صلح ممکن با طالبان نیز صورت گیرد.

کرزی از حدود دو هزار فرد حاضر در این گردهمایی خواست تا احتیاج به کمک بین المللی و ارجحیت حاکمیت افغان ها را بر کشور خودشان مد نظر بگیرند.

او روی اهمیت استقلال ملی افغان ها بدون احتیاج به یک ساختار مشابه به آن در کنار حکومت افغانستان از خارج صحبت کرد.

این جرگه میتواند به کرزی یک پوشش سیاسی را برای مذاکره برای حضور عساکر امریکایی در افغانستان برای یک دهه با وجود مخالفت مردم و تنزیل محبوبیت این جنگ در امریکا ارائه دارد.

مقامات ایالات متحده گفتند که آنها از جرگه حمایت میکنند که هدف آن اطمینان از این موضوع است که سران قبایل برای قبول نمودن این موافقتنامه همکاری آماده اند.

حامد کرزی روی همکاری با کشورهای فرانسه، بریتانیه، استرالیا، و اتحادیه اروپایی نیز اشاره کرد و از تعهد کشورش به سمت دو کشور همسایه ایران و پاکستان نیز یاد آوری نمود.

همچنان در این گردهمایی روی توقف تهاجمات شبانه ایالات متحده و ناتو نیز صحبت به عمل آمد که یکی از شرایط امضای معاهده همکاری های استراتژیکی میان ایالات متحده کابل است.

رئیس جمهور افغانستان روی این معاهده و تاثیر تهاجمات شبانه بر آن تاکید نمود.

این جرگه در حالی تدویر می یابد که تعدادی انتظار میبرند که دستاورد این جرگه اندک باشد چرا که اولا موضع قانونی آن نامشخص است و بعد مسوده یی نیز برای ارائه به اعضای این جرگه تهیه نشده است.

پارلمان این ملاقات را غیر قانونی میخواند و خود را تنها ارگان مشروع در بخش رسیدگی به این نوع موضوعات تلقی میکند. طالبان نیز آن را محکوم نموده و آن را دلیل برای مشروعیت حضور دایمی ایالات متحده در افغانستان خواندند.

این جرگه برای چهار روز در کابل ادامه خواهد یافت.

XS
SM
MD
LG