لینک های دسترسی

Breaking News

افتتاح لویه جرگه عنعنوی افغانستان در میان موجی از تدابیر امنیتی در کابل


افتتاح لویه جرگه عنعنوی افغانستان در میان موجی از تدابیر امنیتی در کابل

حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان میگوید در صورتی که امریکا شرایط افغانستان را بپذیرد عقد قرارداد استراتیژیک با امریکا به نفع افغانستان خواهد بود و افغانستان حاضر به امضای سند استراتیژیک با امریکا است.

حامد کرزی که در مراسم افتتاح لویه جرگه عنعنوی سخن میزد در این مورد گفت "ما تثبیت حاکمیت ملی خود را به هر عنوان می خواهیم و همین امروز میخواهیم، رابطه بین ما و امریکا باید رابطه بین دو کشور مستقل باشد، امریکا قدرتمند است، پول دارد،بزرگ است، اما ما شیر استیم ، امریکا باید با شیر معامله کند، دراین صورت ما حاضر استیم با امریکا پیمان ستراتیژیک عقد کنیم،اگر تسهیلات نظامی میخواهد برای شان میدهیم اما باید منفعت، دیدگاه و موقف افغانستان واضح و ثابت باشد."

حامد کرزی برخی از خواسته ها و شرایط افغانستان را که به گفته او به امور داخلی این کشور ارتباط دارد چنین بر شمرد.

او گفت "میخواهیم با شرایط ما که همانا حاکمیت ملی ما، نرفتن به خانه های ما، نگرفتن بندی در افغانستان است احترام کنند، حق ندارد که مردم افغانستان را بندی کند، حق ندارد در افغانستان بندی خانه داشته باشد، با این شرایط افغانستان حاضر است با امریکا پیمان استراتیژيک امضا کند."

حامد کرزی همچنان اطمنان داد که حضور درازمدت امریکا در افغانستان و عقد سند استراتیژیک با امریکا تهدیدی برای کشورهای منطقه و بخصوص همسایه های این کشور نیست.

او میگوید این موضوع نیز از جمله شرایط حکومت افغانستان برای امضای سند استراتیژیک با امریکا است.

رئیس جمهور افغانستان گفت "همچنان افغانستان یک اساس دیگر منفعت ملی خود را این میداند که با همسایه های خود رابطه نیک داشته باشد، در حالی که با امریکا و غرب امضا میکنیم و دوستی میکنیم، با چین و با روس هم دوستی داریم و ادامه میدهیم، ایران و پاکستان همسایه و دوست ما استند، دلبند ما استند، به هرقیمتی که باشد ادامه میدهیم، به همسایه ها اطمینان میدهیم که از خاک افغانستان کسی، کسی را نمی زند و این ها شرایط افغانستان است."

شرکت کنندگان لویه جرگه با کف زدن ها و ابراز احساسات از این سخنان حامد کرزی استقبال میکردند.

رئیس جمهور افغانستان همچنان از پیشرفت ها و دست آورد های ده سال گذشته افغانستان یاد کرد اما گفت جامعه جهانی در جنگ علیه تروریزم طی سال های گذشته مؤفقیت های قابل ملاحظه نداشته است.

جامعه جهانی برای چیزی که اینجا آمد، مردم افغانستان را به آن نرساند، در جای رساند، در جای نرساند، با ما کمک کردند، پول دادند، در برخی از دست آورد های ما شریک اند، اما به خواسته افغان ها که کوچه، بازار و خانه ما امن شود نرسیدیم، جنگ علیه تروریزم مؤفق نشده است."

حامد کرزی همچنان شایعاتی را رد کرد که گفته میشود در عقب اجندای ظاهری لویه جرگه طرح های پنهانی نیز وجود دارد که با شرکت کننده گان لویه جرگه روی آن بحث خواهد شد.

رئیس جمهور افغانستان گفت لویه جرگه تنها به دو منظور دایر شده است، اول گرفتن نظریات و مشوره های مردم در مورد امضای قرارداد استراتیژیک با امریکا و دوم مذاکره و مشوره در مورد چگونگی مذاکره و مصالحه با مخالفین مسلح دولت افغانستان.

او گفت "دلیل های مختلف برای خواستن این جرگه گفته شده که تمام آن نادرست است، این جرگه تنها بخاطر روابط ستراتیژیک ما با کشور های جهان به خصوص امریکا و پروسه صلح ما دایر شده است، امیدوار استم که موضوع دیگر این جا مطرح نشود."

لویه جرگه عنعوی افغانستان در میان تدابیر شدید امنیتی برگزار شده است و قرار است چهار روز ادامه یابد.

با وجود نگرانی های امنیتی بیش از دو هزار نماینده از سراسر افغانستان در این لویه جرگه شرکت کرده اند.

XS
SM
MD
LG