لینک های دسترسی

Breaking News

جاده‌های تاریک کابل؛ افزایش ناامنی و حادثات ترافیکی 


تاریکی جاده‌های کابل در شب، مشکلات جدی در بخش امنیت و رانندگی امن برای شهروندان به وجود آورده است.

شهروندان کابل شاروالی این شهر را به کم‌کاری و فساد متهم می‌کنند و می‌گویند پایه های برق بدون چراغ بوده و تاریکی جاده‌ها، زمینه را برای ناامنی و راهزنی فراهم کرده است.

سهراب، یک تن از شهروندان کابل از ماجرای که چند شب پیش برایش اتفاق افتاد قصه می‌کند: "ساعت هشت شب از دانشگاه به خانه بر می‌گشتم، سرک تاریک بود. سرکوچه خانه مان از موتر پایین شدم، همین که چند قدم داخل کوچه پیش رفتم دو نفر از گوشه‌ای بیرون شده و راهم را گرفتند و با تهدید لب تاپ، تلفن و پول جیبم را گرفته و با موتورسیکل فرار کردند."

تاریکی سرک ها و جاده ها رانندگان را نیز با مشکل مواجه کرده و حادثات ترافیکی را افزایش داده است.

محمد ولی، تاکسی ران است و می‌گوید که رانندگی در جاده‌های تاریک کابل در شب "یکی از سخت‌ترین کارهای دنیا است."

او افزود "در تاریکی چاله‌ها دیده نمیشه، بخصوص اگر ابری باشد و باران بیاید که هیچ دیده نمی‌تانی، به صد مشکل یک مسافر را به مقصدش می‌رسانیم."

مسئولان شاروالی کابل دزدی لین برق و چراغ‌ها را از عوامل عمدۀ تاریک بودن شهر کابل در شب می دانند.

جلیل سلطانی، سخنگوی شهرداری کابل به صدای امریکا گفت که "هر پایۀ برق که خاموش است، یا کیبلش را برده‌اند یا چراغ آن را."

او افزود که دزدی لین برق و چراغ‌ پایه‌های برق در جاده‌ها به یک معضل جدی تبدیل شده و این اداره به کمک ارگان‌های امنیتی در تلاش هستند تا راه حلی برای آن پیدا کنند.

آقای سلطانی گفت که به طور نمونه لین برق جاده کوته سنگی تا کمپنی کابل را هشت بار نو کرده اند، اما هر بار لین این مسیر را دزدیده اند.

آقای سلطانی افزود که متاسفانه فرهنگ نگهداری و حفاظت از اموال عمومی ضعیف است و به فرهنگ‌سازی نیاز است تا مردم یاد بگیرند که به اموال عمومی آسیب نرسانند و از آنها حفاظت کنند.

XS
SM
MD
LG