لینک های دسترسی

Breaking News

مالاریا ۱۳مراتبه بیشتر از آنچه تخمین شده در هند تلفات دارد


مالاریا ۱۳مراتبه بیشتر از آنچه تخمین شده در هند تلفات دارد

یک مطالعه جدید نشان میدهد که مرض ملاریا در هند، همه ساله ۱۳ مراتبه بیشتر از آنچه توسط سازمان صحی جهان، تخمین نموده بود مردم را هلاک میسازد.

مطالعه مشعر است که ارقام WHO که ۱۵۰۰۰ نفر میباشد، نا تکمیل است زیرا فقط روی مریضانی که در شفاخانه ها و کلینک ها معالجه شده اند، تکیه نموده است.

پژوهش جدیدی که بروز پنجشنبه در نشریه طبی (The Lancet) به چاپ رسیده است، این رقم را در سطح کشور ۲۰۵ هزار نشان میدهد.

این رقم بعد از صحبت با خانواده های ۱۲۲ هزار نفری ارایه گردیده است که بین سالهای ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۳ در هند در اثر این مرض وفات نموده اند.. کارمندان به ۶۶۰۰ ساحه در سراسر کشور مسافرت نموده و در مورد این وفیات و علایم قبلی مرض سوال نمودند.

سازمان صحی جهان با این ارقام مخالفت نموده و میگوید در مورد بلند بودن ارقام شک و تردید دارد.

XS
SM
MD
LG