لینک های دسترسی

مالاریا ۱۳مراتبه بیشتر از آنچه تخمین شده در هند تلفات دارد


مالاریا ۱۳مراتبه بیشتر از آنچه تخمین شده در هند تلفات دارد

یک مطالعه جدید نشان میدهد که مرض ملاریا در هند، همه ساله ۱۳ مراتبه بیشتر از آنچه توسط سازمان صحی جهان، تخمین نموده بود مردم را هلاک میسازد.

مطالعه مشعر است که ارقام WHO که ۱۵۰۰۰ نفر میباشد، نا تکمیل است زیرا فقط روی مریضانی که در شفاخانه ها و کلینک ها معالجه شده اند، تکیه نموده است.

پژوهش جدیدی که بروز پنجشنبه در نشریه طبی (The Lancet) به چاپ رسیده است، این رقم را در سطح کشور ۲۰۵ هزار نشان میدهد.

این رقم بعد از صحبت با خانواده های ۱۲۲ هزار نفری ارایه گردیده است که بین سالهای ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۳ در هند در اثر این مرض وفات نموده اند.. کارمندان به ۶۶۰۰ ساحه در سراسر کشور مسافرت نموده و در مورد این وفیات و علایم قبلی مرض سوال نمودند.

سازمان صحی جهان با این ارقام مخالفت نموده و میگوید در مورد بلند بودن ارقام شک و تردید دارد.

XS
SM
MD
LG