لینک های دسترسی

Breaking News

بز و گوسفند سومالیه برای مراسم قربانی حج


همه ساله جمهوری سومالیالند، که از سومالیا جدا شده است، شمار زیادی بز و گوسفند را برای مراسم حج و قربانی به عربستان سعودی میفرستد.

صادرات مواشی به شرق میانه، ۶۰ در صد از عایدات خالص سومالیالند را تشکیل داده و ۷۰ در صد مردم در این بخش شاغل میباشند.

مواشی بعد از آن که خریداری میشود توسط لاری های بزرگ به شهر بندری بِربِرا منتقل شده و قرنطین میشود. بعد از آزمایش خون و واکسین شدن، این حیوانات با کشتی به شرق میانه فرستاده میشود. به صورت عموم تنها مواشی نر به خارج ارسال میشود و مواشی ماده برای بقای تجارت مواشی سومالیالند، باقی میماند.

در گذشته موجودیت امراض در بین مواشی سومالیالند باعث شده بود که عربستان سعودی خرید آن را تا مدتی متوقف کند.

حال تمام آزمایشات در محلی که مواشی در بِربِرا، تحت قرنطین میباشد صورت میگیرد تا هم از انتقال امراض جلوگیری شود و هم با حاصل کردن اطمینان از صحت مندی مواشی، اقتصاد و تجارت آن متضرر نگردد.

گفته میشود قبل از مراسم عید قربان بیش از یک ملیون بز و گوسفند در بِربِرا تحت قرنطین میباشد.

بعد از قرنطین، گله های مواشی در تاریکی شب که هوا سرد است به بندر گاه گسیل شده و در هر کشتی بین ۲۰ هزار تا ۱۲۰ هزار مواشی جابجا شده و بعد از تقریباً سه و نیم تا چهار روز سفر، به شهر جده مواصلت میکند.

حال سومالیالند با رقابت های از جانب سودان، آسترلیا و چند کشور دیگر که مواشی خود را به عربستان سعودی ارسال میدارند، مواجه شده است. موسسات جهانی غذا میگویند برای نگهداشت این تجارت، سومالیالند باید خود را با وسایل و شیوه های عصری، مجهز سازد.

اما این مواشی بعد از رسیدن به جده چگونه نگهداری میشوند؟

گوسفندهای خریداری شده در ساحات تحت اداره بانک توسعه اسلامی نگهداری شده و بعد به کشتارگاه ها انتقال یافته‌ و با رعایت موازین شرعی به نیابت از زائران ذبح می‌شود، و پس از ذبح مقداری از گوشت‌ها در بین نیازمندان در مکه توزیع شده و باقی بعد از بسته ‌بندی توسط بانک توسعه اسلامی به کشور اسلامی نیازمند، ارسال می ‌شود.

هر ساله بر رسم مرواجات، صبح عید قربان، ابتدا ذبح قربانی حجاج زن و سپس حجاج مرد زیر نظر روحانیون و افراد خبره انجام می‌شود.

گزارش صدای امریکا

XS
SM
MD
LG