لینک های دسترسی

Breaking News

رسانه های خصوصی افغانستان مکلفیت‌های جدید دریافتند


حکومت و نهادهای مدافع خبرنگاران از مقررۀ جدید فعالیت رسانه‌ها در افغانستان حمایت کردند.

کمیسیون رسانه‌های همگانی افغانستان روز سه ‌شنبه به استناد مقرره طرز تأسیس و فعالیت رسانه‌های همگانی خصوصی به رسانه‌های آزاد در آن کشور شش ماه مهلت داد تا جواز کار شان را تجدید کنند.

مقررۀ طرز تأسیس و فعالیت رسانه‌های همگانی خصوصی پس از تصویب شورای وزیران افغانستان، از سوی رئیس جمهور محمد اشرف غنی نیز توشیح شده است که در کنار قانون رسانه‌های همگانی افغانستان نافذ است.

خپلواک صافی رئیس کمیسیون رسانه‌های همگانی افغانستان در نشست خبری در کابل گفت که این مقرره حقوق و امتیازات خبرنگاران را تامین می‌کند و از عملکرد خودسرانۀ مالکان رسانه‌های خصوصی جلوگیری خواهد کرد.

آقای صافی گفت "بنا به حکم این مقرره، برای تلویزیون‌های خصوصی مرکزی و محلی ۵۰ هزار [افغانی] مالیه در نظر گرفته شده است که باید به وزارت اطلاعات و فرهنگ بیایند، در محدودۀ زمانی شش ماه حتماً مراجعه بکنند و جوازهای خود را تجدید کنند."

رئیس کمیسیون رسانه‌های همگانی افغانستان هشدار داد که اگر مالکان رسانه‌ها جواز شان را در این مدت تجدید نکنند، مالیه دوچند خواهد شد و اگر تا ماه هشتم در این راستا بی‌تفاوت بودند؛ جواز فعالیت شان لغو خواهد شد و این کمیسیون متخلفین را به نهادهای عدلی و قضایی معرفی خواهد کرد.

بر اساس این مقرره، کمیسیون حل منازعات رسانه‌یی در مرکز و ولایات ایجاد می‌گردد و عضویت آن را نهادهای دولتی و رسانه‌یی و مدنی خواهند داشت که وظیفۀ رسیده‌گی به مسایل رسانه‌یی و خبرنگاران را دارد.

سیده مژگان مصطفوی معین نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ نیز به خبرنگاران گفت که اگر این مقرره به صورت کامل تطبیق شود، تمام مشکلات خبرنگاران حل خواهد شد. او هشدار داد که در صورت عدم رعایت مواد این مقرره حکومت جدی خواهد بود.

خانم مصطفوی گفت "اگر عدول شود، از مواد این مقرره و سرپیچی شود، این دفعه حکومت از قوۀ قهریه خود استفاده خواهد کرد، و در هر صورت ما مصصم به دفاع از حقوق ژورنالیستان و خبرنگاران خود استیم و در تطبیق این مقرره جدیت کامل خواهیم داشت."

در حال حاضر خبرنگارانی که در رسانه‌های خصوصی کار می‌کنند، مصئونیت کاری و جانی ندارند. اما حا از ایجاد این مقرره استقبال کرده و بر تطبیق آن تأکید دارند.

مسعوده ضیا مدیر مسئول هفته‌نامه چهارطرف با اشاره به دشواری کار و زندگی خبرنگاران در شرایط کنونی افغانستان به صدای امریکا گفت که هرگاه این مقرره به صورت درست که در رابطه به مصئونیت خبرنگاران وضع شده است، عملی شود، بسیار خوب است.

به گفتۀ مسئولان کمیسیون رسانه‌های همگانی افغانستان پیش از این قراردادهای ناقص با خبرنگاران صورت می گرفت، اما تطبیق مقررۀ جدید نواقص موجود را برطرف خواهد کرد و فعالیت‌های رسانه‌های خصوصی در چوکات تنظیم می‌گردد.

به باور مقامات این کمیسیون، برخورد نادرست، سوءاستفاده از مجبوریت خبرنگاران در رسانه‌ها، پامال‌شدن حقوق خبرنگاران از مواردی اند که با تطبیق این مقرره جلو آنها گرفته خواهد شد.

مایکل مککنلی، سفیر ایالات متحده در افغانستان با نشر پیامی انفاذ مقررۀ جدید را به کمیسیون رسانه‌های همگانی افغانستان مبارکباد گفته و ابراز امیدواری کرده است که تطبیق این قانون مایۀ پیشرفت بیشتر آزادی مطبوعات در افغانستان شود.

XS
SM
MD
LG