لینک های دسترسی

Breaking News

جنجال مجموعه فلم‌های سکس: مردی والدین‌اش را به محاکمه کشانید 


یک‌ باشندهٔ ایالت مشیگن، پس از آن پدر و مادر‌اش را به محاکمه کشانید که آنان مجموعهٔ از فلم‌ها و مجله‌های سکس (پورنوگرافی) و بازیچه‌ها و متعلقات سکس او را در زباله انداختند.

براساس گزارش‌های رسانه‌های محلی، دیوید که پس از طلاق از همسراش در ماه اکتوبر ۲۰۱۶ دوباره به منزل والدین‌اش کوچید، در میان سایر وسایل او، مجموعه‌ای از مجله‌ها و فلم‌های سکس نیز بود که به گفته‌ او ۲۹ هزار دالر ارزش داشت.

این مرد ۴۲ ساله کمتر از شش ماه بعد به اندیانا کوچید و والدین اش وسایل او را به منزل جدیداش فرستادند. اما او ادعا دارد که مجموعه فلم‌ها و مجله‌های سکس اش در میان وسایل اش وجود نداشت.

بر اساس اسناد محکمه، والدین‌اش به او گفتند که کلکسیون پورنوگرافی او را از بین برده اند و منحیث صاحب خانه این صلاحیت را داشتند.

بر اساس این اسناد،‌ پدر دیوید در پاسخ به یک ایمیل‌اش نوشته است که برای صحت روانی و روحی او دست به این کار زده اند.

اما قاضی یک محکمه در نهایت دو روز پیش به نفع دیوید فیصله کرد و پدر و مادراش اکنون باید برای از بین بردن کلکسیون سکس‌اش، به او ۷۵۰۰۰ دالر بپردازند.

XS
SM
MD
LG