لینک های دسترسی

Breaking News

شرق میانه پالیسی"نخست امریکا" را می پسندد


دانلد ترمپ درپالیسی خارجی ایالات متحده خویش "نخست امریکا" را ترجیح میدهد

یک تحلیلگر علوم سیاسی در امارات متحده به این نظر است هرگاه ایالات متحده پالیسی "نخست امریکا" را در آینده عملی کند این کار به زیان منطقه خلیج و شرقمیانه نه خواهد بود، بلکه مفید نیز بوده می تواند.

دانلد ترمپ کاندید پیشتاز حزب جمهوریخواه برای انتخابات امسال ایالات متحده بروز چهارشنبه اهداف سیاست خارجی خود را طی سخنرانی واضح ساخته گفت که او پالیسی "نخست امریکا" را ترجیح می دهد.

عبدالخالق عبدالله، استاد علوم سیاسی در پوهنتون امارات متحد عربی گفت این پالیسی مردم زیادی را در این منطقه خرسند خواهد ساخت به خصوص وقتی سخن از حمایت ایالات متحده از اسرائیل مطرح می گردد.

آقای عبدالله می گوید که به فکر او باید به این راه رفت، و در ایالات متحده "نخست امریکا" همیشه چنین بوده است، و دانلد ترمپ این موضوع را خلق نکرده است.

او می گوید به هر اندازه امریکا به خود بیاندیشد به سود همه است، زیرا آنها مسایلی با اسرائیل دارند. در گذشته امریکا دایم اسرائیل را نسبت به خود ترجیح داده است.

آقای عبدالله به این نظر است که پالیسی "نخست امریکا" هر کس را باید در این منطقه جهان خرسند بسازد.

کشورهای شورای همکاری خلیج از این تغییر در پالیسی خارجی ایالات متحده در قبال شرق میانه انتقاد نموده اند، و به طور خاص پرسش هایی در مورد سخنرانی آقای ترمپ دارند که ممکن امریکا منطقه را ترک بگوید.

اما این استاد علوم سیاسی، آقای ترمپ را یک کاندید با اعتبار ندانسته و گفت که مردم منطقه شرق میانه او را جدی نمی گیرند، و امریکا منطقه را ترک نخواهد کرد.

عبدالخالق عبدالله می گوید وقتی بارک اوباما، رئیس جمهور امریکا اینجا آمد، چیز نوی بود. او گفته بود از شرق میانه خسته شده و از مشکل آن دلگیر شده است و می خواهد رخش را از آن بگرداند و به آسیا برود، از این سبب او به آسیا رخ کرد.

آقای عبدالله می گوید فکر نمی کند هیچ رئیس جمهور آینده ایالات متحده خواه هیلری کلنتن یا دانلد ترمپ باشد بتواند این کار را انجام بدهد. زیرا امریکا منطقه به خصوص منطقه خلیج را ترک نمی کند زیرا در اینجا منافع حیاتی دارد.

این استاد علوم سیاسی می گوید ایالات متحده مجزا از شرق میانه نبوده و نه هم می تواند منزوی باشد. این کشور هنوز نیز یگانه ابر قدرت جهان است، جهان به امریکا بیشتر از هر وقت دیگر نیاز مند است و خواستار نقش آن می باشد.

او می گوید قاره آسیا به امریکا نیاز دارد، شرق میانه به امریکا نیاز دارد، اروپا به امریکا نیاز دارد، خصوصا وقتی که آدم های نامطلوبی مانند پوتین، چین، ایران و غیره موجود باشد.

آقای ترمپ که از دیر زمانی در صدد دسترسی به بازار غنی از نفت در شرق میانه می باشد در این اواخر درمنطقه مواجه با نفرت شده و سخنان او خاصتا در مورد ممانعت موقت از ورود مسلمانان به امریکا مورد انتقاد قرار گرفته است.

XS
SM
MD
LG