لینک های دسترسی

Breaking News

جمعیت مسلمانان در اروپا در حال رشد است – تحقیق


آرشیف: مهاجران مسلمان در یونان

نفوس مسلمانان اروپا حتی اگر جلو سرازیر شدن تمام مهاجرت ها هم به آن قاره گرفته شود، در چند دهۀ آینده در حال افزایش می باشد.

مرکز پژوهشی پیو با نشر این تحقیق به روز پنجشنبه سه سناریو را برای تخمین میزان مسلمانان که تا ۲۰۵۰ در آن قاره زندگی می کنند، انتخاب کرده است.

هر سه شیوۀ بررسی در این تحقیق، از ۸، ۲۵ میلیون مسلمانی که در اواسط سال ۲۰۱۶ دراروپا مقیم میباشند، به عنوان پایه اصلی، استفاده شده است.

پیو می نگارد که اگر "مهاجرت" مسلمانان به کشور های اروپایی اصلاً صورت نگیرد، تخمین می شود که تا ۲۰۵۰ ، شمار مسلمانان ساکن در آن قاره به ۳۰ میلیون برسد که ۷.۴ درصد نفوس اروپا را تشکیل خواهد داد. این رقم در سال گذشته ۴.۹ درصد افزایش را نشان می داد.

تحقیق کنندگان دلیل این افزایش را، عمر جوانان عنوان کرده می گویند که اوسط سن مسلمانان، ۱۳ سال جوانتر از سایر اروپایی ها بوده و همچنان رقم تولدات آنان بیشتر می باشد.

این تحقیق، نفوس مسلمانان را در قارۀ اروپا، در صورت "مهاجرت متوسط" مسلمانان به آن قاره، ۵۸.۸ میلیون نفر تخمین می کنند که در آن صورت ۱۱.۲ درصد نفوس اروپا را تشکیل خواهند داد.

مرکز تحقیقاتی پیو می گوید که این میزان مهاجرت "سرعت منظم" خود را حفظ کرده و بیشتر مردم به خاطر مشکلات اقتصادی، تحصیلی و مسایل خانوادگی رخ سوی اروپا خواهند کرد؛ نه به هدف پناهندگی.

در صورت "مهاجرت بلند" مسلمانان به اروپا، این مطالعه پیشبینی می کند که میزان سرازیر شدن مهاجران بین سال های ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶ ادامه یافته و یقیناً شمار مسلمانان به ۷۵ میلیون نفر در اروپا خواهد رسید که ۱۴ درصد افزایش را تا ۲۰۵۰ نشان می دهد.

آلمان و سویدن با بیشترین نفوس مسلمان

اما تحقیق مرکز پیو به این نتیجه رسیده است که حتی با وجود بیشترین سطح مهاجرت، مسلمانان "هنوز هم در مقایسه با نفوس مسیحیان و افرادی که پیرو هیچ مذهب و دینی نیستند، به اندازۀ قابل توجهی کوچکتر خواهد بود."

این تحقیق بر مبنای اسناد سرشماری و سروی ها، ثبت نام نفوس، اسناد مهاجرت و سایر منابع تهیه شده است. در این مطالعه ۳۰ کشور به شمول ۲۸ عضو اتحادیۀ اروپایی، ناروی و سویس تحت پوشش قرار گرفته است.

پیو می نگارد که تمام کشور ها با مهاجرت افراد در آینده متاثر نمی گردند. در صورت بلند بودن سطح مهاجرت، آلمان و سویدن بلندترین افزایش نفوس مسلمانان را دارا خواهند بود؛ به خاطریکه، این دو کشور در جریان دو سال اخیر بیشترین رقم مهاجران را جذب کردند.

درحالیکه مسلمانان در سال گذشته 6 درصد نفوس آلمان را تشکیل می دادند، نفوس آنان تا ۲۰۵۰ به ۲۰ درصد بلند خواهد رفت. مسلمانان سویدن در ۲۰۱۶ هشت درصد نفوس آن کشور را تشکیل می دادند حالانکه این رقم تا اواسط قرن ۲۱ به ۳۱ درصد بلند خواهد رفت.

در عین زمان، برخی از کشور هایکه در ۲۰۱۶ نسبتاً ساکنین کمتر مسلمان دارند، با توجه به هر سه سناریوی که مرکز تحقیقاتی پیو مدنظر گرفته است، استناد بر یافته های این تحقیق، تا ۲۰۵۰ تعداد اندک نفوس مسلمانان را دارا خواهند بود.

مهاجرت مسلمانان، پس از سرازیر شدن مهاجران تازه وارد در ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶، یک موضوع حساس سیاسی در کشور های اروپایی بوده است.

XS
SM
MD
LG