لینک های دسترسی

Breaking News

ماین روبی با طیاره بی سرنشین، اختراعی از یک جوان افغان


روبات ماین روبی

مسعود حسنی هالندی افغان الاصل، اولین مدل وسیلۀ نقلیۀ هوائی بدون سرنشین یا (یو – آ – ڤی ) را اختراع کرده است که قادر به تشخیص، نقشه برداری و از بین بردن ماین های زمینی میباشد.

کار این وسیلۀ نقلیۀ بدون سرنشین شامل سه مرحله است. در ابتدا این وسیله بالای منطقه پرواز میکند، نقشه های دقیق را بوجود میاورد و مناطق پرمخاطره را از طریق نقاط (جی – پی – اس ) شناسائی میکند.

سپس این وسیلۀ مجهز با بازوی میخانیکی کشاف، به اندازۀ چهارسانتی متر بالاتر ازسطح زمین ،به تشخیص ماین های زمینی می پردازد.

درنهایت ، این وسیلۀ مجهز با بازوی میخانیکی هریک از ماین ها را پیدا میکند. و سپس از یک فاصلۀ امن و معین بوسیلۀ یک تایمر آنرا انفجارمیدهد و از بین می برد.

حسنی و معاون وی طرز کار این روبات راعملاً نشان دادند که چطور بازوهای روبات میتواند به عنوان مثال یک توپ بازی را از زمین برداشته از ساحه دور پرواز کرده وسپس آنرا دریک موضع خاص عیناً مانند یک منفجرکنندۀ کوچک انفجار میدهد.

مسعود حسنی افغان میگوید این روبات یک طیاره بدون سرنشین بوده و می توان آن را انکشاف داد. در واقع بحیث یک روبات چند منظوره به هوا پرواز میکند و کارهای بسیارمشکلی را که مردم بخاطر دلایل ایمنی و امثال آن قادر به انجام آن نیستند، میتواند اجرا نماید.

حسنی وتیم او سه سال را برای کارهای انجنیری این طیاره ماین روبی صرف کردند.

مسعود حسنی
مسعود حسنی

حسنی می گوید بدنه و داخل طیاره بدون سرنشین، پوشش و تمام کارهای خاصی را که انجام داده اند از سافت ویر های استفاده کرده اند که آزاد است و بعد آن ها کود های جدید به آن نوشتند.

حسنی در افغانستان درحومۀ شهر کابل بزرگ شده و تخریب ماین های زمینی را در سنین جوانی تجربه کرده است.

در آوان کودکی مسعود از زباله ها بازیچه های سادۀ بادی ساخته بود اما این بازیچه ها درساحات خطرناک پوشیده از مای با وزش باد حرکت میکردند و درنتیجه از بین میرفتند.

حسنی در نوجوانی، به حیث یک پناهنده به هالند سفرکرد و درسال ۲۰۱۲ از اکادمی آیندهوڤن فارغ التحصیل شد.

پروژۀ فارغ التحصیلی وی یک وسیلۀ بادی ساخته شده از نی بود.

قرار است طی دو ماه آینده حسنی پروژۀ خود را در افغانستان آزمایش کند. و در نظر دارد مدل های آخری خود را درسال ۲۰۱۷ تکمیل کند.

گزارش: AP

برگردان: نسرین محمود عزیزی

XS
SM
MD
LG