لینک های دسترسی

Breaking News

مودرنا: واکسین ما در برابر انواع جدید کروناویروس موثر است


شرکت دواسازی مودرنا گفته است که واکسین کووید۱۹ آن شرکت در برابر انواع جدید کرونایروس که در بریتانیا و افریقای جنوبی دیده شده است، نیز مصوونیت ایجاد می‌کند.

مسوولان شرکت مودرنا روز دوشنبه ۲۵ جنوری (ششم دلو) در یک کنفرانس خبری گفتند که در واکنش انتی‌بادی تولید شده توسط این واکسین در برابر نوع جدید کروناویروس که در بریتانیا شایع شده، هیچ کاهشی دیده نشده است.

با اینحال، به گفتۀ مسوولان این شرکت کاهش اندک واکنش انتی بادی در مقابل نوع جدید کروناویروس که در افریقای جنوبی شایع است، تثبیت شده است، اما مسوولان استدلال می‌کنند که تطبیق دوز دوم این واکسین محافظت کامل ایمنی را ایجاد خواهد کرد.

اسهام شرکت مودرنا پس از اعلام این خبر صبح روز دوشنبه ده درصد افزایش یافت.

ظهور گونه‌های جدید کروناویروس در بریتانیا، افریقای جنوبی و برازیل نگرانی را در مورد احتمال جهش جنتیکی این ویروس ایجاد کرده است که گاهی چنین جهش جنیتیکی سبب می‌شود که واکسین‌های تهیه شده برای نوع نخست ویروس، بالای انواع تغییر شکل یافته و جدید آن موثریت نداشته باشد.

در واکنش به نگرانی برخی کارشناسان مبنی بر ناکارآیی واکسین‌های کووید۱۹ بر انواع جدید کروناویروس، شرکت مودرنا گفته است که اگر نشانه‌هایی از کاهش معافیت و محافظت افراد واکسین شده دیده شود، این شرکت واکسین‌های متمم تقویت کنندۀ جدید را تولید خواهد کرد.

شرکت‌های فایزر و بیوان‌تک نیز گفته اند که آزمایش‌ها نشان داده است که واکسین مشترک آنان در برابر کم از کم نوع جدید کروناویروس که در بریتانیا شایع شده است، محافظت ایجاد می‌کند.

نوع جدید کروناویروس که نخست در بریتانیا دیده شد، به زودی در آن کشور شایع شد و تا کنون کم از کم در ده ایالت امریکا نیز تثبیت شده است.

XS
SM
MD
LG