لینک های دسترسی

Breaking News

قیمت بلند مواد غذایی و خشکسالی دو مشکل عمدهٔ خانواده‌ها در افغانستان است – سروی


یک سروی تازه سازمان غذا و زراعت ملل متحد نشان می‌دهد که قیمت بالای مواد غذایی و خشکسالی دو عامل عمده شوک اقتصادی خانواده‌ها در افغانستان است.

این سروی بین ۲۴ جنوری تا ۲۹ فبروری سال روان میلادی از طریق گفتگوی مستقیم با حدود ۹۵۰۰ نفر در ۳۴ ولایت افغانستان تهیه شده است.

بر اساس این سروی ۶۰ درصد افغان‌ها از قیمت بلند مواد غذایی و ۵۸ درصد از خشکسالی شوک دیده اند، هرچند که بر اساس گزارش اخیر بانک جهانی قیمت مواد غذایی و سوخت در افغانستان کاهش یافته است.

اما سازمان خوراکه و زراعت ملل متحد گفته است که کاهش درآمد، خانواده‌ها را در برابر تورم مواد غذایی آسیب پذیر می‌کند، به ویژه خانواده‌هایی که توسط زنان سرپرستی می‌شوند.

سروی گفته است: "ده درصد از خانواده‌ها در سه ماه قبل از سروی هیچ درآمدی نداشتند و با پس‌انداز و قرض زندگی می‌کردند. این یافته کاملاً نمونهٔ فصلی است، زیرا درصد بالایی از خانواده‌ها به بهره برداری از منابع طبیعی متکی استند."

بر اساس این سروی، ۸۹ درصد از خانواده‌هایی که درآمدشان از بهره‌برداری از منابع طبیعی است و ۹۰ درصد از خانواده‌هایی که درآمدشان از تجارت حاصل می‌شود، کاهش عاید را گزارش کردند، اما ۵۹ درصد از خانواده‌ها هیچ منبع درآمدی نداشتند.

سروی نشان می‌دهد که شوک‌های ناشی از خشکسالی در فراه، هلمند، میدان وردک، قندهار، نیمروز، بامیان، سرپل، کنر، بدخشان، بادغیس و جوزجان بین ۹۷ تا ۸۲ درصد گزارش شده است.

سروی گفته است که ۵۹ درصد از تولیدکنندگان محصولات زراعتی گزارش کردند که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، سطح کمتری را کاشتند که در این میان، کمبود آب، زمین، نبود بازار، آفات طبیعی و تنوع به سرمایه‌گذاری دلیل این کاهش بیان شده است.

سازمان خوراکه و زراعت ملل متحد، کمک‌های غذایی، تخم‌های اصلاح‌شده زراعتی، زیربناهای زراعتی و خدمات صحی حیوانی را نیازهای اساسی روستانشینان بیان کرده است.

پیشنهادها

سازمان خوراکه و زراعت ملل متحد پیشنهاد کرده است که بذرها، کودها و سایر اقلام ضروری که به طور خاص برای محصولات تابستانی طراحی شده اند، به سرعت بین دهقانان مناطق آسیب‌دیده از خشکسالی توزیع شود تا آنان را برای فصل کاشت آینده آماده کند.

اولویت‌دهی بازسازی یک سیستم آبیاری بحرانی در سراسر افغانستان، راه اندازی کمپاین‌های کوتاه مدت مدیریت آفات و امراض نباتی، افزایش آگاهی و توزیع اقدامات کنترولی برای پیشگیری زیان‌های زراعتی، توزیع علوفه و ارایه خدمات صحت حیوانی از دیگر پیشنهادهای این سازمان است.

همچنان سازمان خوراکه و زراعت ملل متحد تاکید کرده است که فرصت‌های تنوع معیشت برای زنان در زراعت، مرغداری، زنبورداری و باغداری سبزی، فراهم شود تا منابع درآمد جایگزین و تاب‌آوری در برابر شوک‌های اقتصادی زنان ایجاد شود.

ترویج شیوه‌های زراعتی پایدار از طریق خدمات ترویجی و مشوق‌های بلندمدت، با تاکید بر مدیریت آفات، تکنیک‌های آبیاری کارآمد آب و روش‌های حفاظت از خاک برای بهبود بهره‌وری و انعطاف‌پذیری زراعتی از دیگر پیشنهادهای این سازمان برای بهبود وضعیت اقتصادی دهقانان در افغانستان است.

این سازمان بر اجرای برنامه‌های بلندمدت تنوع محصول برای ترویج کشت طیف وسیع‌تری از محصولات مقاوم به خشکی، آب و هوا، تسهیل دسترسی بلندمدت به بازار برای دهقانان، تقویت شبکه‌های ایمنی اجتماعی و مکانیزم‌های تاب‌آوری مبتنی بر جامعه، حمایت بلندمدت خانواده‌های آسیب‌پذیر جهت آمادگی برای شوک‌های آینده نیز تاکید کرده است.

گروه

XS
SM
MD
LG