لینک های دسترسی

Breaking News

موسی زی: کنفرانس استانبول بتاریخ دوم نومبر دایر می شود


موسی زی: کنفرانس استانبول بتاریخ دوم نومبر دایر می شود

قرار است کنفرانس منطقه وی استانبول به تاریخ دوم ماه نومبر در شهر استانبول ترکیه برگزار گردد.

مقامات وزارت خارجه افغانستان میگویند تقویت همکاری های منطقه وی و صحبت روی مسایل امنیتی از مضوعات عمده مورد بحث در این کنفرانس است.

جانان موسی زی سخنگوی وزارت خارجه به روز یک شنبه در یک کنفرانس خبری گفت جانب افغانستان در این کنفرانس تلاش میکند تا کشور های آسیایی و منطقه را متقاعد بسازد که پس از این در راستای تامین امنیت در منطقه تصامیم جدی اتخاذ نموده و گام های عملی را بردارند.

موسی زی میگوید: " هدف کنفرانس استانبول ت قویت و تشدید همکاری کشور های منطقه قلب آسیا است که افغانستان در مرکزیت آن قرار دارد، کشورهای هم سرحد افغانستان و دیگر کشور ها که شامل کشور های منطقه قلب آسیا می شوند. انتظار و توقوع دولت افغانستان از کنفرانس استانبول، تصمیم گیری های عملی در راستای اعتماد سازی لازم و تشدید همکاری های عملی در راستای امنیت در سراسر منطقه می باشد که البته شرط لازمی این موضوع گسترش روابط تجاری، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مردمان کشور های قلب آسیا می باشد"

وزارت خارجه افغانستان در حالی از برگزاری کنفرانس استانبول خبر داده است که قرار است تا حدود دو ماه دیگر کنفرانس بین المللی دوم بن در رابطه به مسایل افغانستان در آلمان برگزار گردد.

مقامات افغان این کنفرانس ها را مهم خوانده و میگویند در این کنفرانس ها در رابطه به سرنوشت سیاسی افغانستان و تامین امنیت و ثبات در این کشور تصامیم مهم اتخاذ میشود.

مقامات وزرت خارجه در حالی از برگزاری کنفرانس استانبول و جلب همکاری های منطقه در راستای تامین امنیت و ثبات سخن می زند که در اثر عدم همکاری کشور های هم سرحد افغانستان، مشکلات امنیتی طی ده سال گذشته دراین کشور در حال افزایش بوده و تلاش های جامعه جهانی نیز در کنار تلاش های دولت این کشور نتایج مثبتی را در قبال نداشته است.

دراین اواخر نماینده گان قوت های خارجی و کشور های دخیل در امور افغانستان پاکستان را متهم به عدم همکاری درامر مبارزه با تروریزم و دهشت افگنی در مرز های آنکشور میکنند، موضوعی که پاکستان همواره آن را رد کرده است.

اما مقامات افغان میگویند مسؤولیت نا کامی تلاش هایکه بخاطر تامین صلح امنیت در کشور صورت گرفته به دوش جامعه جهانی نیز است.

جانان موسی زی در این مورد افزود.

" قسمی که رئیس جمهور افغانستان دو شب پیش در مصاحبه مفصل خود اشاره کردند، مسؤلیت ناکامی تامین امنیت در افغانستان مسؤلیت مشترک دولت و جامعه جهانی در افغانستان می باشد" البته دست آورد ها و پیشرفت های که در ده سال گذشته در سکتور امنیت صورت گرفته به شمول تقویت و تجهیز نیروهای امنیتی، تهداب خوبی را برای مردم و دولت بخاطر فایق آمد در زمینه مشکل امنیت و همچنان ضرورت تامین قانون به وجود آورده است"

وزارت خارجه همچنان در رابطه به دست آوردهای افغانتسان طی ده سال گذشته صحبت نموده و میگویند در جریان ده سال گذتشه افغانستان به پیشرفت های دست یافته که در تاریخ این کشور بی نظیر بوده است.

موسی زی: کنفرانس استانبول بتاریخ دوم نومبر دایر می شود
موسی زی: کنفرانس استانبول بتاریخ دوم نومبر دایر می شود

به اساس معلومات وزارت خارجه افغانستان در حال حاضر با بیشتر از هفتاد کشور روابط دیپلوماتیک برقرار کرده و از انزوا بیرون شده است.

حکومت افغانستان همچنان تصویت قانون اساسی، انکشاف مطبوعات ، جامعه مدنی و تعلیم وتربیه را از دست آورد های ده سال گذشته خود میداند.

این درحالیست که کارشنان افغان و مردم افغانستان از عملکرد حکومت در ده سال گذشته شدیداً انتقاد میکنند و میگویند با وجود داشتن حمایت های بین المللی طی ده سال گذشته افغانستان فرصت های خوبی را از دست داده و در اثر بی کفایتی حکومت فقر، نا امنی و بی اعتمادی میان دولت و مردم افزایش یافته است.

به باور کارشناسان افغان کنفرانس های بن و استانبول از جمله فرصت های خوبی بشمار می رود که دولت افغانتسان باید برای جلب اعتماد و حمایت جامعه جهانی در قبال افغانستان در این رویداد ها تلاش کنند.

XS
SM
MD
LG