لینک های دسترسی

Breaking News

سفیر امریکا: کمک‌های خارجی به افغانستان به جیب‌های شخصی می‌ریزد


جان بس سفیر، ایالات متحده امریکا در کابل روز یکشنبه ۱۵ دسمبر (۲۴ قوس) در برنامه ملی مبارزه با فساد اداری در ارگ گفت که کمک‌های خارجی در افغانستان در جایی که نیاز است استفاده نمی‌شود؛ بلکه به منافع شخصی "چند افغان انگشت‌شمار" به کار گرفته می‌شود.

اما آقای بس گفت که فساد اداری در افغانستان در تناسب به هر چیز دیگر مقامات ایالات متحده امریکا را مایوس کرده و به ستوه می‌آورد و این پدیده بزرگترین مانع فراراه موفقیت افغانستان است.

آقای بس، با اشاره به توافق احتمالی صلح گفت: " ممکن این توافق ناکام شود؛ چون دولت ما، دولت‌های دیگر و سایر نهادهای بین‌المللی آماده نیستند کمک مالی لازم را فراهم کنند تا این توافق بین دو طرف کامیاب شود، به خاطری که دولت‌ها، نهادها و سکتورهای خصوصی ما اعتماد خود را از دست داده اند".

به گفتۀ وی، این بی‌اعتمادی از آنجا سرچشمه می‌گیرد که پول‌های کمکی در جایی که نیاز است استفاده نمی‌شود؛ بلکه به منافع شخصی "چند افغان انگشت‌شمار" به کار گرفته می‌شود.

آقای بس تاکید کرد که فساد گستردۀ موجود در افغانستان مانع بزرگ فراراه کمک‌های جامعۀ جهانی به این کشور است. با آنهم آقای بس گفت که حکومت افغانستان تا اندازۀ توانسته است در بخش مبارزه با فساد اداری به پیشرفت های نایل آید.

رییس جمهور افغانستان از کمک‌های جهانی سپاسگزاری کرد و گفت که افغانستان و جامعۀ جهانی می‌خواهند فساد را ریشه‌کن کنند.

آقای غنی گفت: "هر پیشنهاد معقول، موثر و قابل پیمایش که از طرف جامعۀ جهانی می‌شود، به حیث انتقاد تلقی نمی‌شود، به حیث یک اقدام مثبت و کارا بین دو شریک بنیادی است که منافع مشترک داریم و آینده ما بر اساس همکاری ما، هم در مبارزه با تروریزم بین‌المللی و هم با شبکه‌های جرمی و خاصتاً فساد اداری است".

ضعف‌ها

رییس جمهور افغانستان می‌گوید که حکومت وی در پنج سال گذشته در بخش های تقنینی، عدلی و قضایی و بسترسازی در بخش مبارزه با فساد اداری دستاوردهایی داشته است؛ اما هنوز هم چالش‌های در این مسیر وجود دارد.

محمداشرف غنی، گفت که برای مبارزه موثر با فساد اداری، کار مشترک و هماهنگ در بین اداره‌های مسوول نیاز است.

اما او افزود: "هماهنگی بین ادارات ما در این قسمت ضعیف است و ضعف‌های بنیادی داریم...تداخل وظیفوی هنوز هم یک مشکل جدی در تطبیق است...مشکلات جدی در بخش مداخله سرتاسری افراد غیرمسوول در بخش عواید وجود دارد...مشکل بنیادی ما این است که که مدیریت پروژه‌ها و برنامه‌ها ضعیف است".

دستاوردها

رییس جمهور غنی گفت که بر اساس یافته‌های ادارۀ سرمفتیش ایالات متحده امریکا برای بازسازی افغانستان، از جملۀ ۱۰۲ شاخص تعهد شده، ۸۲ شاخص به طور کامل تطبیق شده است.

به گفتۀ وی، برنامۀ ملی اصلاحات در بخش عدلی و قضایی، تدوین استراتیژی ملی مبارزه با فساد اداری، توشیح قانون مبارزه با فساد، قانون حمایت از اطلاع‌دهندگان جرایم فساد اداری و قانون ثبت، بررسی و نشر دارایی‌های مقامات عالی‌رتبۀ دولتی از پیشرفت‌ها برای بسترسازی قانون مبارزه با فساد است.

او افزود: "حاکمیت قانون در خلای قانون نهادینه نمی‌شود. در پنج سال گذشته برای اینکه ما بتوانیم به طور هدفمند علیه این پدیده [فساد] مقابله کنیم تهداب‌های قانونی آن را بنیاد گذاشتیم".

همچنان آقای غنی گفت که مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری بیش از یک هزار قضیه را رسیدگی کرده و که در پیوند با آن ۲۰۰ تن محکوم به جزا شده اند که در حدود ۷۰ تن از مقامات عالی‌رتبه دولتی به شمول معینان، جنرالان، والیان و سایر اعضای بلندرتبه دولتی اند.

رییس جمهور افغانستان تاکید کرد: " در راه مبارزه با فساد نقش رسانه‌ها، علمای کشور ونهادهای مدنی در فرهنگ‌سازی جدید می‌تواند مهم باشد. پدیده‌ی فساد در مغایرت با ارزش‌های اسلامی ، قانون اساسی و فرهنگ مردم ماست. این پدیده ضرورت به کار فرهنگی بیشتر دارد."

XS
SM
MD
LG