لینک های دسترسی

Breaking News

بشردوست: نام قوم در شناسنامه ابزار سیاسی هر دو طرف شده


تصویب نکردن قانون تذکره از جانب شورای ملی افغانستان بحث ذکر و یا عدم ذکر نام اقوام را شدت بخشیده است.

اما رمضان بشردوست، عضو ولسی جرگه افغانستان می گوید که احزاب سیاسی و مقامات حکومتی هر یک به نوبه خود می خواهند با مطرح کردن مسایل قومی به نفع خود استفاده کنند.

آقای بشردوست می گوید "رهبران تنظیم ها، قوماندان های سابق، غرب زده های که امروز در افغانستان است، این ها پشتون اش در غم پشتون نیست، ازبک اش در غم ازبک نیست و هزاره اش در غم هزار نیست، این کسان به نام قوم تاجیک، ازبک، هزاره و دیگر اقوام دکان باز کرده اند و می خواهند که برای فروش همیشه جنس در دکان شان برای خرید و فروش باشد."

عدم ذکر نام قوم مشکل می آفریند

گفته می شود که توزیع شناسنامه های جدید به زودی بدون مشخص ساختن قوم آغاز گردد، و این موضوع، به گفتۀ عدۀ از رهبران سیاسی و طرفداران شان، مشکلاتی را در آینده ایجاد می کند.

داکتر عبدالله عبدالله، رهبر ائتلاف ملی افغانستان می گوید که برای رفع نگرانی مردم باید توجه صورت گیرد.

آقای عبدالله با طرفداری به درج نام قوم در شناسنامه های جدید می گوید "شاید در مواردی حتا برای همبستگی ملی بیشتر اقوام ساکن در افغانستان و تحکیم وحدت ملی کمک می کرد... این تقاضا از گوشه های مختلف افغانستان صورت گرفته است، گفتم به کلمه افغان همه افتخار می کنیم، تنوع و تکثر قومی هم در افغانستان چیزی است که جز زیبایی های افغانستان است."

میرزا محمد یارمند، معین اداری وزارت داخله افغانستان در پاسخ به این عکس العمل های رهبران احزاب سیاسی به رادیو آشنا گفت با این مسئله به هیچ وجه برخورد سیاسی نشده است و تذکره های برقی به اساس میعار های که در سایر کشور ها مروج است ساخته شده است.

معیار شناسنامه های منطقه و جهان

معین وزارت داخله گفت که ۳۵ نوع معلومات شخص در تذکره های برقی وجود دارد که ده نوع آن در روی صفحه تذکره و متباقی در حافظه (چپ) که مد نظر گرفته شده است درج می شود.

آقای یارمند در مورد ذکر نام قوم در شناسنامه ها می گوید "ایران ذکر [نام قوم را] نکرده، پاکستان نکرده چیزی کشوری که تذکره برقی توزیع کرده این کار را نکرده است."

عطا محمد نور والی بلخ از دیگر چهره های برجسته افغانستان نیز قبل از این با عدم ذکر نام اقوام در روی صفحه تذکره های برقی به شدت مخالفت کرده و گفته بود بخاطر این مسئله خود و خانواده اش از تذکرده های برقی استفاده نخواهند کرد.

حفیظ الله استاد در یکی از پوهنتون های خصوصی افغانستان می گوید "این بخاطر تعارف است و شناسایی یک دیگر است نه بخاطریکه علیه یک دیگر مؤقف گیری کنند."
در این حال مقامات وزارت داخله افغانستان می گویند در تذکره های برقی از معیار های جهانی استفاده کرده اند.

قرار بود روند توزیع تذکره های برقی در ماه حمل سال جاری آغاز گردد.

اما وزارت داخله افغانستان می گوید تا کنون قانون تذکره از سوی پارلمان تصویب نشده است و آنان بخاطر توزیع تذکره های برقی منتظر تصویب این قانون اند.
XS
SM
MD
LG