لینک های دسترسی

Breaking News

اختطاف محافظین یک شرکت ساختمانی در کابل


اختطاف محافظین یک شرکت ساختمانی در کابل

وزارت داخله افغانستان می گوید مردان مسلح بر کارمندان یک شرکت ساختمانی در شرق کابل حمله نموده یک نفر را زخمی ساخته و نه محافظ امنیتی را گروگان گرفته اند.

وزارت داخله طی بیانیه به روز سه شنبه گفت شورشیان ناشناس این محافظین امنیتی را به روز دوشنبه در سروبی گروگان گرفتند.

این حمله در عین روزی صورت گرفت که یک مرد که گفته می شود یکتن از افراد پولیس سرحدی بود شش عسکر امریکائی در مرکز تمرینات در شمال شرق افغانستان در نزدیکی سرحد پاکستان به قتل رسانید.

مقامات امریکائی که نخواستند هویت شان افشأ گردد، تائید نمودند که شش عسکر ناتو که کشته شدند همه امریکائی بودند.

یک بیانیه ناتو مشعر است که مرد مسلح که لباس پولیس سرحدی افغان را بتن داشت در جریان تمرینات تفنگ خود را بر عساکر امریکائی نشان گرفت و شش تن آنها را هلاک ساخت. بیانیه مشعر است که مرد حمله کننده در جریان حمله کشته شد.

ناتو تا کنون هویت حمله کننده را تائید ننموده است. یک تیم مشترک افغان و آیساف این موضوع را تحت تحقیق قرار داده اند.

XS
SM
MD
LG