لینک های دسترسی

Breaking News

گزارش جدید در مورد مأموریت ناتو در افغانستان


گزارش جدید در مورد مأموریت ناتو در افغانستان

یک گزارش جدید می رساند که عملیات شب هنگام ناتو بر منازل افغان ها منتج به ایجاد بی اعتمادی و مخالفت مردم افغانستان علیه پیمان اتلانتیک شمالی شده است.

گزارش جدید سازمان غیر انتفاعی "جامعه باز" به روز دوشنبه نشر شد. این گزارش می رساند که با افزایش پنج برابر حملات شب هنگام ناتو طی دو سال گذشته، دست آورد های جنگ ضد شورش گرایی معکوس شده است.

حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان به تکرار عملیات شب هنگام را مورد انتقاد قرار داده است و می گوید حملات باعث تلفات غیر نظامیان می شود و خواب مردم افغانستان را برهم می زند. عساکر خارجی به بدرفتاری علیه زنان افغان نیز متهم شده اند.

XS
SM
MD
LG