لینک های دسترسی

گزارش جدید در مورد مأموریت ناتو در افغانستان


گزارش جدید در مورد مأموریت ناتو در افغانستان

یک گزارش جدید می رساند که عملیات شب هنگام ناتو بر منازل افغان ها منتج به ایجاد بی اعتمادی و مخالفت مردم افغانستان علیه پیمان اتلانتیک شمالی شده است.

گزارش جدید سازمان غیر انتفاعی "جامعه باز" به روز دوشنبه نشر شد. این گزارش می رساند که با افزایش پنج برابر حملات شب هنگام ناتو طی دو سال گذشته، دست آورد های جنگ ضد شورش گرایی معکوس شده است.

حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان به تکرار عملیات شب هنگام را مورد انتقاد قرار داده است و می گوید حملات باعث تلفات غیر نظامیان می شود و خواب مردم افغانستان را برهم می زند. عساکر خارجی به بدرفتاری علیه زنان افغان نیز متهم شده اند.

XS
SM
MD
LG