لینک های دسترسی

Breaking News

راسموسن: طالبان از افراطیت، فقر و پناهگاهای امن تغذیه میشوند


راسموسن در جریان مصاحبه با رادیو آشنا
راسموسن در جریان مصاحبه با رادیو آشنا
اندرس فوگ راسموسن، سرمنشی پیمان اتلانتیک شمالی یا ناتو، روز پنجشنبه قبل از کنفرانس مطبوعاتی مشترک با حامد کرزی، رئیس جمهور افغانستان، به پرسشهای عبدالحی ورشان، خبرنگار رادیو آشنا، پاسخ داد.

سوال: بیشتر از یازده سال از جنگ بر ضد طالبان میگذرد، به نظر شما آیا امریکا و ناتو این جنگ را بُرده است؟

جواب: "واضح است که طالبان و دیگر دشمنان افغانستان در یک موقعیت دفاعی قراردارند. ما در همکاری با نیروهای امنیتی افغانستان پیشرفتهای زیادی داریم. ما میبینیم که حملاتی که به ابتکار دشمنان صورت می گرفت تقلیل یافته است. از سوی دیگر ۸۰ در صد حملات دشمن در محلاتی صورت میگیرد که فقط ۲۰ در صد جمعیت کشور در آنجا سکونت دارند. به عبارت دیگر اکثریت نفوس در مناطقی زنده گی میکنند که آرام و مصؤن خوانده میشود. همچنان، ما پیشرفتهای را درنیروی امنیتی افغان مشاهده میکنیم. همین اکنون ۷۵ در صد جمعیت افغانستان درمناطقی بسر می برد که مسؤلیت تامین امنیت آن مستقیما به عهده نیروی امنیتی افغان است. به همین منوال ما تقلیل و کاهش را، در حملاتی که به ابتکار دشمن در مناطقی که مسولیت امنیتی بدوش افغانها است، مشاهده میکنیم .ما در مسیر درست حرکت میکنیم. ما دستاورد ها داریم و طالبان و دیگر دشمنان، درموقعیت دفاعی قرار دارند."

سوال: به نظر شما، کدام عوامل در باقی ماندن طالبان بحیث یک گروه نظامی نقش دارد – فقر، جهاد اسلامی یا پاکستان؟

جواب: "درحقیقت دلایل متعددی وجود دارد. روشن است که افراطگرایی مذهبی یکی از دلایل است. نمی خواهم که آزرده گی فردی را که ناشی از فقر، تنگدستی و فقدان یک زنده گی مرفه و مناسب میباشد - نادیده بگیرم. این ممکن یکی از دلایل دیگرباشد. متاسفانه عبورومرور و تردد دهشت افگنان درمناطق مرزی میان افغانستان و پاکستان و موجودیت محلات امن برای شورشیان درمناطق مرزی، از جمله عوامل دیگر است. روی همین دلایل باید در جنگ علیه شورشیان نه تنها باید از نیروی نظامی کار گرفت، بلکه ایجاد زنده گی مناسب و رشد کمی وکیفی اقتصادی و اجتماعی نیز درنظر گرفته شود. بناء بی نهایت لازم است تا حکومت افغانستان خدمات حکومتداری خوب را، برای مردم ارایه نماید."

سوال: در حالیکه ناتو تا آخر سال ۲۰۱۴ نیروهایشرا از افغانستان خارج خواهد کرد، نگرانیها از توانمندی نیروهای افغان بر مقابله با تهدیدات طالبان روزتاروز افزایش میابد. آیا شما مطمئن هستید که بدنبال خروج نیروهای خارجی، نیروهای افغان از هم نخواهند پاشید؟

جواب: "یقین کامل دارم که نیروی امنیتی افغانستان در آخرسال ۲۰۱۴ قادرخواهند بود تا مسؤلیت کامل امنیتی را به عهده بگیرند. نیروی امنیتی افغان تا حال وظایف خود را بخوبی انجام داده اند و ما به همکاری های خود درقسمت آموزش آنها ادامه میدهیم. چند مساله است که توانایی روز افزون نیروهای امنیتی افغان را نشان میدهد. حالا نیروهای امنتی افغان مسؤلیت رهبری عملیات نظامی در اکثر نقاط کشور، را به عهده دارند. به همکاری ناتو، نیروی امنیتی افغان تقریبا همه فعالیتهای آموزشی را انجام میدهند. این خود نشاندهنده یی توانمندی آنها ست. درسفر قبلی خود، من دیدم که نیروهای ویژه افغان بطور عملی عملیات نظامی را رهبری می کنند. من شیفته کارکرد آنها شدم. امروز جنرال جان الن بما بطور مختصر گفت که ارزیابی او، درمورد توانایی نیروی افغان بی نهایت مثبت است. صرف نظر از این همه، من شخصا مطمئن هستم که در آخر سال ۲۰۱۴ نیروهای افغان، قادر خواهند بود تا مسؤلیت امنیتی را به صورت کامل به عهده بگیرند."

سوال: افغانستان و ایالت متحده امریکا روی یک توافقنامه دفاعی کارمیکنند تا آینده حضور نظامیان امریکایی در افغانستان، مشخص شود. آیا دولت های دیگر عضو ناتو هم دلچسپی دارند که به شکلی حضور نظامی درافغانستان داشته باشند؟

جواب: "بلی، ما از قبل تصمیم گرفته ایم که بعد از سال ۲۰۱۴ نیروهای ناتو، ماموریت آموزشی را به عهده داشته باشد. بناء نیروی ناتو، بعد از سال ۲۰۱۴ در افغانستان، حضور خواهند داشت.ما از شش کشور عضو ناتو، قبلا تعهد دریافت کردیم که آنها نیز در ماموریت آموزشی نیروهای افغان، سهیم خواهند بود. کشورهای ناتو و کشورهای همکار آن، در ماموریت آموزش و تجهیز بعد از سال ۲۰۱۴ که رهبری آن را ناتو به عهده خواهند داشت، سهیم خواهند بود."

سوال: آیا شما از اقدامات حکومت افغانستان، برای جلوگیری از حملات "داخلی ها بر خارجی ها"، راضی هستید؟

جواب: "بلی، من درین مورد با رئیس جمهور کرزی، صحبت کرده ام و ایشان، توافق کردند که با هم با حملات داخلی مجادله نماییم. حملات داخلی، اعتماد را میان نیروهای ما، صدمه میزند. اضافه برآن، حملات داخلی حمایت سیاسی و افکار عامه بخاطر موجودیت ما درین کشور را، به مخاطره می اندازد. مردم درکشورهای ما میپرسند که چرا (این حملات صورت میگیرد)؟ ما عساکر خود را به افغانستان می فرستیم، در مقابل نیروی افغان سلاح شان را بر ضد ما، بکار میبرند. مبارزه علیه حملات داخلی، برای ما بی نهایت مهم است. در همکاری با مقامات و نیروهای امنیتی افغان، ما اقدامات متعدد و جدی را رویدست گرفته ایم. روند استخدام نیروهای افغان را جدا نظارت میکنیم، فعالیتهای ضد استخباراتی را تشدید بخشیده ایم، آموزشهای فرهنگی و آگاهی دهی عامه را توسعه داده ایم. اینها اقداماتی اند که ما، بخاطر جلوگیری از حملات خودی یا داخلی رویدست گرفته ایم و گذشته از آن، ما این گامهای عملی را که برداشته ایم، آنها را پیوسته مورد بررسی و ارزیابی قرار میدهیم. در صورتی که نیاز بیشتر احساس شود، گامهای مؤثر دیگری را خواهیم برداشت."
XS
SM
MD
LG