لینک های دسترسی

Breaking News

برگشت و اخراج مهاجرین افغان از ایران ۴۰ درصد کاهش یافته است - گزارش


سازمان بین‌المللی مهاجرت گزارش داده است که اخراج مهاجرین افغان از ایران در ۹ ماه ۲۰۱۹ نسبت به زمان مشابه سال قبل کاهش یافته است.

گزارش گفته است که از آغاز جنوری تا هفتۀ اخیر سپتمبر ۲۰۱۹ بیش از ۳۶۲هزار مهاجر افغان از ایران و پاکستان به کشورشان برگشته یا برگشت داده شده اند.

بر بنیاد این گزارش، نزدیک به ۱۵۱هزار مهاجر افغان داوطلبانه از ایران به افغانستان برگشته و بیش از ۱۹۴هزار تن توسط دولت آن کشور اخراج شده اند که نسبت به زمان مشابه سال گذشته ۴۰ در صد کاهش را نشان می‌دهد.

در گزارش آمده است: "۱۶هزار و ۳۷۹ افغان از پاکستان برگشته که نزدیک به ۱۴هزار داوطلبانه و نزدیک به دوهزار و ۵۰۰ تن دیگر اخراج شده اند".

بر بنیاد آمار سازمان بین‌المللی مهاجرت، در جریان سال روان میلادی، نزدیک به ۱۴هزار افغان از ترکیه و بیش از یک‌هزار و ۴۰۰ پناهجوی افغان از کشورهای اروپایی به افغانستان برگشته یا برگشت داده شده اند.

ترکیه در این مدت، بیش از ۱۳هزار و ۵۰۰ تن و کشورهای اروپایی ۷۹۹ پناهجوی افغان را اخراج کرده اند.

بر بنیاد گزارش سازمان بین‌المللی مهاجرت، سه دسته مهاجرین افغان در ایران اقامت دارند که ۹۵۰هزار مهاجر افغان کارت اقامت موسوم به (کارت آمایش) دارند، ۶۰۰هزار افغان دارنده پاسپورت در ایران به سر می‌برند و در حدود ۱.۵ میلیون دیگر نیز فاقد هرگونه اسنادی استند.

سازمان بین‌المللی مهاجرت گفته است که در پاکستان نیز حدود ۲.۴ میلیون مهاجر افغان به سر می‌برند و از این میان ۱.۱ میلیون تن اسناد اقامت ندارند.

XS
SM
MD
LG