لینک های دسترسی

Breaking News

مسیرهای جدید هوایی افغانستان پس از انسداد حریم هوایی پاکستان


پس از آنکه پاکستان حریم هوایی خویش را به روی پرواز های افغانستان بست، کابل اکنون دو مسیر جدید هوایی را برای پروازهای عبوری ایجاد کرده است.

قاسم وفایی زاده، سرپرست اداره هوانوردی ملکی به صدای امریکا گفت که پروازها با عبور از فضای افغانستان و تاجکستان به چین و آسیای شرقی می‌رسند.

به گفته آقای وفایی زاده، این مسیر در سیستم جهت‌یابی (Navigation) هوایی منطقه نیز اضافه شده است.

همچنان قبلاً برای وصل شرق و غرب آسیا، نیاز به عبور از فضای پاکستان بود، اما سرپرست اداره هوانوردی ملکی گفت که اکنون بدون عبور از فضای پاکستان، اتصال شرق و غرب آسیا ممکن شده است.

آقای وفایی زاده گشایش مسیرهای جدید هوایی و گذشتن پرواز های بیشتر از حریم هوایی افغانستان دست آورد بزرگ خواند.

این مقام اداره هوانوردی ملکی تاکید کرد که اکنون پرواز ها از طریق رادار کنترول می‌شود و به همین دلیل سطح مصوونیت پروازها بیشتر شده است.

اما مسدود ماندن فضای پاکستان به روی پروازهای عبوری از افغانستان، عایدات این بخش را آسیب زده است.

سرپرست اداره هوانوردی ملکی افغانستان گفت: "امسال به دلیل مسدود شدن فضای پاکستان و کاهش شدید پروازهای عبوری تا اکنون در حدود ۲۷ میلیون دالر متضرر شده ایم اما در سال‌های گذشته اداره هوانوردی افغانستان بیشتر از ۹۰ میلیون دالر عاید به دست می‌آورد".

پاکستان چهارماه قبل، حریم هوایی خویش را به روی پروازهای عبوری و به ویژه پروازهای افغانستان به هند، مسدود کرد.

XS
SM
MD
LG