لینک های دسترسی

Breaking News

پیشروی بوکوحرام در نایجریا و تاخیر در برپایی انتخابات


انتخابات ملی نایجریا به سبب نگرانی های امنیتی برای شش هفته به تاخیر افتاد. این تاخیر روی انتخابات قریب الوقوع ریاست جمهوری و ناتوانی میلیون ها تن که می خواهند رای دهند، تاثیر گزار است.

کمیسیون انتخابات روز شنبه اعلام کرد که انتخابات بعد از عملیات عمده علیه بوکوحرام در شمالشرق کشور برگزار می گردد.

وقتی تندروان بوکوحرام در ماه نوامبر گذشته بر ایالت اداموا در نایجریا حمله کرد آنها هرچه را نمی پسندیدند از بین بردند. در میان آنها گدامی از مشروبات الکلی بود که اکنون انباری از بوتل های شکسته و پلاستیک ذوب شده باقی مانده است.

در این روزها شهر هانگ تنها چند قدم از شهر ارواح فاصله دارد. دیم یوواه، مالک آن فروشگاه مشروبات الکلی می گوید اکثر باشندگان این شهر آنجا را ترک کرده اند. کمیسیون انتخابات نایجریا انتخابات را تا ٢٨ ماه مارچ به تعویق انداخت تا نایجریا و همسایگان آن وقت کافی داشته باشند تا با بوکوحرام بجنگند.

مردم به این فکر استند که وقتی انتخابات آغاز شود آیا منطقه هانگ مصئون است تا مردم در آنجا رای دهند یا خیر.

دیم یوواه، یک فروشنده است. او گفت "آنها مردم را می ترسانند. بسیاری اینجا را ترک کرده اند، ازین جمله صاحب خانه من یک زن است. شوهرش مرده است. اطفالش به یولا رفته اند. نمی دانم چگونه به اینها اجازه داده خواهد شد تا رای دهند. من فکرنمی کنم آنها به اینجا بیایند و رای دهند."

اداماوا و ایالات همجوار آن بورنو و یوبی همه از خشونت بوکوحرام از ٢٠٠٩ به این سو صدمه دیده اند. از سال گذشته تا حال درحدود یک میلیون تن از خانه های شان وقتی فرار کردند که این گروه قوانین شدید اسلامی را درتمام شمال شرق نایجریا اعلام کردند.

هزاران متواری

برخی به کامرون، نیجر و چاد رفتند. برخی دیگر به شهر یولا، مرکز ایالت اداماوا، در کمپ بیجاشدگان فراری شدند. درحدود ٦۴٠٠ تن در خیمه ها و یا لیلیه ها به سر می برند.

تنها چند تن محدود در نزد خود کارت های مورد ضرورت را دارند تا با آن رای دهند. این مطلب را الحاجی مودو گانا، رئیس انجمن بیجا شده گان بیان داشت.

مودوگانا گفت "درمورد رای دهی، من نمی دانم حکومت در مورد مردمان بیجا شده چه می کند، ایا آنها همه را دوباره به حکومت محلی انتقال داده یا ترتیبات دیگری را برای رای دهی می گیرد. درین جا مردم کارت های رای دهی یا کدام رسید دیگر ندارد، زیرا مردم تنها برای ادامه حیات شان فکر می کنند به چیزی دیگری فکر کرده نمی توانند، حتی تذکره را با خود ندارند، همه را در خانه های شان گذاشته اند."

محمد بوهاری، حاکم نظامی سابق و گدلک جاناتان، رئیس جمهور فعلی، در تمام منطقه شمال کشور محبوب اند. درحالیکه جاناتان در این کشور غنی افریقایی در قدرت است، طرفداران بوهاری، رئیس جمهوری را مورد انتقاد قرار می دهند که در ختم جنگ در شمالشرق ناکام مانده است.

قریه یی که عثمان عمر در آن زندگی می کند، به تصرف شورشیان در آمده است.

عثمان عمر گفت "به سبب بوکوحرام و فساد اداری، آقای گد لک، رهبر نیست. او مردم را در اداماوا می کشد، از این سبب او دوباره امده نمی تواند."

کمسیون انتخابات نایجریا مراکزی را برای توزیع کارت های رای دهی برای مردم بیجا شده تاسیس کرده است. این که این پلان کارا می باشد، هنوز قبل از وقت است.

اما یک مسئله روشن است، تا وقتی که نایجریا نتواند بخش هایی از شمالشرق را که هنوز در کنترول بوکوحرام است، دوباره بدست گیرد، هیچ نوع انتخابات در آنجا برگزار نخواهد شد.

گزارش: کرس ستین، خبرنگار صدای امریکا

ترجمه: عبدالواجد عادل

XS
SM
MD
LG