لینک های دسترسی

اعطای جایزه نوبل به دانشمند اسراییلی


اعطای جایزه نوبل به دانشمند اسراییلی

جایزه سال ۲۰۱۱ نوبل در بخش کیمیا به دانیل شتمن، دانشمند و پروفیسور اسرائیلی، به خاطر کشف فرضیه 'کوازای کرستل' اعطا گردید.

اکادمی علوم سویدن می گوید 'شتمن' ثابت ساخت که اتم ها در یک دایره می توانند به یک شکلی به هم پیوند شوند که تکرار نگردد. این چیزی که است که مفکوره قبلی را رد می نماید.

این پروفیسور ۷۰ ساله مبلغ یک و نیم ملیون دالر جایزه را در بدل این کشف خود دریافت خواهد نمود.

XS
SM
MD
LG