لینک های دسترسی

Breaking News

محاکمۀ متهم حملات ناروی انجام شد


محاکمۀ متهم حملات ناروی انجام شد

استماعیۀ مردی که مسؤولیت بمگذاری و گلوله باری روز جمعه را در ناروی به عهده گرفته بود، بعد از ۳۵ دقیقه پایان یافت.

مدعی العمومان گفتند قبل از آغاز محاکمه آنها خواهان هشت هفته توقیف اندریس بیرنگ بریفیک میشود که توقیف وی قابل تمدید نیز باشد.

قاضی محکمه قبلاً فیصله کرده بود که استماعیه پشت درهای بسته و بدون اجازۀ مردم و رسانه ها صورت گیرد. اما بیفریک درخواست کرده بود که استماعیه علنی باشد تا وی انگیزۀ حملات را تشریح کرده بتواند.

وکیل بیفریک گفت مؤکل وی مسؤولیت هر دو حمله را قبول کرده، اما او ارتکاب جرم را رد کرده است. وکیل بیفریک میگوید به عقیدۀ وی اعمال او بی رحمانه، اما برای ایجاد انقلاب در جامعۀ ناروی حتمی بود.

XS
SM
MD
LG