لینک های دسترسی

رئیس خدایداد اعدام شد


رئیس خدایداد به تاریخ 25 سنبله سال جاری در شهر کابل طی یک عملیات خاص نیروهای امنیت ملی افغانستان بازداشت شده بود

ریاست امنیت ملی میگوید که رئیس خدایداد سردسته باند های آدم ربا در افغانستان پیش از چاشت امروز در زندان پلچرخی اعدام گردید.

حسیب صدیقی سخنگوی ریاست عمومی امنیت ملی به صدای امریکا گفت که رئیس خدایداد امروز اعدام شد.

در خبرنامه امنیت ملی آمده است که محکمه ابتدایی سید الله مشهور به رئیس خدایداد به تاریخ 24 جدی دایرگردید ومحکمه ابتدایی او را به جرم سرقت های مسلحانه توام با قتل،اختطاف اتباع داخلی وخارجی وقتل عمدی چندین تن به اشد مجازات (اعدام) محکوم نمود.

به اساس این خبرنامه، محکمه استیناف نیز او را محکوم به اعدام نمود ورئیس خدایداد بیش از چاشت امروز به ساعت 11:30 درزندان پلچرخی در حضورنماینده های لوی سارنوالی،مسوولین محبس پلچرخی،مسوولین طبی،ملا امام ووکیل مدافع اش اعدام گردید.

سید الله مشهور به رئیس خدایداد با دو تن از همکارانش به تاریخ 25 سنبله سال جاری از ناحیه پنجم شهر کابل طی یک عملیات خاص نیروهای امنیت ملی کشور بازداشت شدند.

رئیس خدایداد سردسته چندین باند جنایت کار که کارشان سرقت های مسلحانه،قتل های عمدی و آدم ربایی میباشد،بود و چندین شبکه های سرقت و آدم ربایی را در داخل وخارج کشور رهبری میکرد.

نام او درلست سیاه پولیس تاجکستان وپولیس انترپول نیز قرار داشت .

XS
SM
MD
LG