لینک های دسترسی

Breaking News

تشکیل پولیس کابل دوبرابر می‌شود


معاون نخست ریاست جمهوری افغانستان گفته است که تشکیل پولیس شهر کابل دو برابر می‌شود، اما شمار دقیق پولیس موظف در این شهر را مشخص نکرده است.

امرالله صالح روز دوشنبه ۲۸ دسمبر (هشتم جدی) در گزارش جلسات امنیتی روزانه اش نگاشته است که "حتا در حالت ثبات و آرامی" کابل کمترین تعداد پولیس را در سطح جهان و به ویژه کشورهای جهان سوم دارد.

شهر کابل همواره شاهد گراف بلند رویدادهای امنیتی بوده و در چند هفتۀ اخیر حملات و کشتارهای هدفمند در این شهر افزایش یافته است.

امروز نیز شهر کابل شاهد دو رویداد امنیتی بود که در یک مورد موتر حامل کارمندان ادارۀ مرکزی احصاییۀ افغانستان هدف انفجار ماین قرار گرفت و در آن یک نفر کشته و کم از کم ۱۳ نفر زخمی شدند.

آقای صالح گفته است که افزایش در شمار نیروی پولیس شهر کابل با شکیبایی و دقت انجام شده و به گفتۀ وی از ورود افراد فاقد "شرایط و معیار‌های لازم" در تشکیلات پولیس کابل جلوگیری خواهد شد.

داشتن دانش ابتدایی از کشف و تحقیق یکی از معیارهای لازم برای توظیف پولیس در شهر کابل خوانده شده است، زیرا به گفتۀ آقای صالح گسستگی در کار کشف و تحقیق در بسا موارد سبب می شود که نهادهای عدلی و قضایی نتوانند مجرمان را آنگونه که لازم است در "دایره عدالت" قرار بدهند.

بر اساس تخمین‌ها جمعیت شهر کابل بین پنج تا پنج و نیم میلیون نفر تخمین شده است، اما وزارت داخلۀ افغانستان تا کنون شمار نیروهای پولیس موظف برای تامین امنیت کابل را مشخص نکرده است.

بر اساس آمار کشورهای مختلف، با درنظرداشت ثبات و امنیتی اجتماعی، بین چهار تا هفت منسوب پولیس برای هر ده هزار نفر توظیف می‌شوند.

XS
SM
MD
LG