لینک های دسترسی

Breaking News

اوباما: به بستن زندان گوانتانامو قطعاً مصمم هستم


هم اکنون ۹۱ مظنون دهشت افگنی در زندان گوانتانامو محبوس است.

رئیس جمهور ایالات متحدۀ امریکا می گوید که به بسته کردن زندان گوانتامامو مصمم است زیرا به گفتۀ وی این زندان امنیت ملی امریکا را تقویت نکرده بلکه آن را تحت شعاع قرار داده است.

باراک اوباما ادامۀ فعالیت این زندان را غیر مثمر خوانده و آن را به مثابۀ ابزاری به سود شایعه پراگنی دهشت افگنان خواند. او گفت که این زندان روابط ایالات متحده را با متحدان آن صدمه زده است.

هم اکنون ۹۱ زندانی عمدتاً مظنونان دهشت افگنی در زندان گوانتانامو واقع در جزیرۀ کیوبا زندانی اند و در زمان ریاست جمهوری آقای اوباما ۱۷۴ زندانی از این زندان به کشورهای خارجی منتقل شده اند.

وزارت دفاع ایالات متحدۀ امریکا امروز طرح انسداد زندان گوانتانامو را به کانگرس ایالات متحده پیشکش خواهد کرد. رئیس جمهور اوباما گفت که به گونۀ کامل از این طرح حمایت خواهد کرد.

انسداد در چهار مرحله

رئیس جمهور ایالات متحده گفت که بررسی زندانیان و انسداد زندان گوانتانامو در چهار مرحله صورت خواهد گرفت.

آقای اوباما گفت که نخست ۳۵ زندانی که از قبل انتقال آنان طی مراحل شده بود به کشورهای خارجی منتقل خواهند شد، البته با درنظرداشت اینکه کشور میزبان از قابلیت و توانمندی لازم امنیتی برای نگهداری آنان برخوردار باشد.

به گفتۀ آقای اوباما در مرحلۀ دوم بررسی دوره‌یی پروندۀ حبس زندانیان سرعت خواهد یافت و اگر زندانیانی دیگری هم وجود داشته باشد که بیش از این خطر عمدۀ امنیتی را متوجه نسازد به کشورهای خارجی منتقل خواهند شد.

رئیس جمهور ایالات متحده گفت که در گام سوم از همه ابزار حقوقی کار گرفته خواهد شد تا زندانیان باقی مانده تحت قانون توقیف زندانیان جنگ، در حبس باقی بمانند. او افزود که هم اکنون دوسیۀ ۱۰ زندانی در محاکم پرهزینۀ نظامی طی مراحل می شود.

باراک اوباما گفت که آن عده زندانیانی که هنوز هم دوسیۀ شان در محاکم نظامی است و کسانیکه نمی توان آنان را به کشورهای خارجی انتقال داد، در مرحلۀ چهارم به زندانهای محفوظ و امن در داخل ایالات متحده زندانی خواهند شد.

از زمان احراز کرسی ریاست جمهوری در سال ۲۰۰۹ تا کنون باراک اوباما همواره به مسدود کردن زندان گوانتانامو واقع در جزیرۀ کیوبا تعهد کرده است. کانگرس ایالات متحده امریکا از سال ۲۰۱۱ تا کنون سد راه انتقال زندانیان و انسداد زندان گوانتانامو شده است.

زندان گوانتانامو در پی حملات دهشت افگنی ۱۱ سپتمبر ۲۰۰۱ بر ایالات متحده، در سال ۲۰۰۲ در زمان ریاست جمهوری جورج دبلیو بش باز شد. که زمانی ۸۰۰ زندانی-عمدتاً مظنونان حملات ۱۱ سپتمبر- در آن نگهداری می شد.

XS
SM
MD
LG