لینک های دسترسی

Breaking News

تنقید از پاسخ اوباما به بحران مداخله روسیه در سوریه


رئیس جمهور براک اوباما می گوید مردم برای مسایل مغلق و مشکل درصدد پاسخ ساده اند

درحالیکه روسیه میزایل های خو درا درفضای سوریه شلیک کرد، رهبران جمهوری خواه ایالات متحده در این هفته پاسخ رئیس جمهور براک اوباما را در قبال دخالت روسیه به باد انتقاد گرفتند.

میچ مک کانل، سناتور جمهوریخواه با انتقاد از رئیس جمهور می گوید که از اعلام جبری ختم جنگ علیه دهشت افگنی تا از کار انداختن ابزار هایی که باید به کار برده می شد، تا اعتماد به سازمانهای بین المللی غیرحسابده، سیاست خارجی رئیس جمهور به همان اندازه قابل پیش بینی بوده که به همان اندازه غیرموثربوده است.

مک کانل، رهبراکثریت در سنای ایالات متحده به سخنانش ادامه داده گفت که قدرت ها مانند روسیه، چین و ایران همه درصدد اند تا از خروج ایالات متحده برای حصول هژمونیزم و رویای یک امپراتوری برای خویش استفاده کنند.

اوباما در پاسخ به این انتقاد می گوید که مردم در صدد یافتن یک پاسخ خیلی ساده و کم بها اند تا در برابریک معضله خیلی مشکل و مغلق ارائه کنند. او درس هایی را که از جنگ های ایالات متحده در افغانستان و عراق گرفته شده یاد آورشده است.

رئیس جمهور می گوید وقتی او تصمیمی در مورد سطح دخالتش در سوریه می گیرد درین صورت قضاوت وی به اساس اینست که وقتی آنها چیزی را آغاز می کنند، باید به انجام برسانند.

ستیفن وین از پوهنتون جورج تاون می گوید این نمونه ای خوبی از کارهای اوباما می باشد. او یک تصمیم گیرنده واقع بین بوده و هرحرکت او حساب شده است، و او به اساس یک سنجش به این مسایل می پردازد.

وین می گوید اشتباه او درکنار احتیاط او است، و احتیاط او به این معنی است که باید به آهستگی به پیش رفت، نه به سرعت. این از جمله کرکتر این شخص می باشد.

وین می افزاید از زمانی که اوباما به قدرت رسید حالا شرقمیانه در وضعیت بد تری قرار دارد، اما نمی توان رئیس جمهور را نسبت به شکست خاصتا در سوریه ملامت کرد.

به گفته وین دریک دموکراسی، نمی توانی بدون کمک دوامدار مردم کاری را به پیش ببری. او از حمایت مردم برخوردار نیست. او به انظار عامه نگاه کرد و دید که در برابر پاسخ نظامی از حمایت عامه مردم برخوردارنمیباشد.

متیو دالک، استاد پوهنتون جورج واشنگتن از بل کلنتن، رئیس جمهور قبلی مثال می آورد...او به خاطر عمل نکردن قاطع و عاجل در برابر مظالم صربی ها در کوسوو دراواخر سالهای 1990 مورد انتقاد قرار گرفت.

اما او می گوید که کمپاین نظامی از هوا یک موفقیت پنداشته شد با آنکه برای سالهای زیادی منتقدین او می گفتند که او کارکم یا هیچ چیزی را انجام نداد ویا اینکه از صحنه غایب بود.

از گسترش ایبولا در غرب افریقا گرفته تا ظهور تندروان دولت اسلامی در شرقمیانه، تحلیل گران به این نظر اند که بلاخره پاسخ رئیس جمهور در برابر بحران مربوط به عوامل مختلفه از قبیل پوشش آن در رسانه ها، حمایت عامه برای عمل و یا بطور ساده اینکه موضوع تا کدام اندازه برای سرقوماندان اعلی مهم است، می باشد.

XS
SM
MD
LG