لینک های دسترسی

Breaking News

اوچا: برای کمک به آسیب‌پذیران از خشکسالی به ۱۱۵ میلیون دالر نیاز است


دفتر هماهنگی کمک‌های بشردوستانۀ ملل متحد "اوچا" می‌گوید که حدود دومیلیون شهروند افغانستان از خشکسالی آسیب پذیر اند و برای رسانیدن مواد غذایی و آب صحی آشامیدنی به آنان، ۱۱۵ میلیون دالر نیاز است.

اوچا می‌گوید که خشکسالی دو، سوم ولایات افغانستان را تحت تاثیر قرار داده و حدود دو میلیون شهروند این کشور را با مشکل "نداشتن مصؤونیت غذایی" مواجه ساخته است.

اوچا در گزارشی که روز جمعه نشر کرده، گفته است که در زمستان گذشته در بسیاری از ولایات افغانستان، نسبت به سال‌های گذشته ۷۰ درصد کمتر بارندگی بود که منجر به کاهش میزان آب در رودخانه‌ها و پایین رفتن آب‎های زیرزمینی شده است.

بربنیاد این گزارش کمبود آب سبب شده تا دهقانان مانند سال‌های گذشته بر زمین‌های شان کشت نتوانند.

اوچا گفته است که در ۲۰ ولایت افغانستان ۱۵ میلیون تن مصروف زراعت و مالداری اند که حدود دو میلیون این افراد به دلیل خشک سالی با تهدید نداشتن مصؤونیت غذایی مواجه شده اند.

اوچا در این گزارش گفته است که تلاش می‌کند برای ۱.۴ ملیون تن شامل زنان، کودکان و مردان کمک‌رسانی نمایید.

در گزارش اوچا آمده است "همکاران به گونۀ عاجل به ۱۱۵ میلیون دالر امریکایی نیاز دارد، مقدار زیادی این پول، برای رسانیدن مواد غذایی به خانواده‌ها در این فصل و رسانیدن آب صحی آشامیدنی برای شش ماه هزینه می‌شود".

بربنیاد گزارش اوچا، خشکسالی سبب مهاجرت و بی جا شدن شماری از خانواده‌های افغان‌ نیز شده و تعدادی از باشندگان ولایات غور و بادغیس با خانواده‌های شان از تهدید خشکسالی به ولایت هرات پناه برده اند.

اوچا گفته است که این کمک از بیجا شدن و مهاجرت خانواده‌های افغان از محل شان نیز جلوگیری می‌کند.

اوچا گفته است که کمبود آب، مواشی را نیز تهدید می‌کند و خشکسالی سبب شده تا در قیمت مواشی نیز به میزان زیاد کاهش آید.

بربنیاد این گزارش، کوچیان که زندگی شان بیشتر به مالداری وابسته است، خشکسالی سبب چالش‌های جدی برای آنان شده است.

بربنیاد این گزارش در شمال شرق افغانستان، حدود یک ونیم میلیون مواشی با کمبود علوفه مواجه اند.

همچنان اوچا گفته که در یک هزار قریۀ ولایت کندز، ۶۰۰ قریه با کمبود آب مواجه است.

وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی افغانسان نیز تأثیر خشکسالی را بر ۲۰ ولایت افغانستان می‌پذیرد.

محمد اسلم سیاس، معین این وزارت به رادیو آشنا – صدای امریکا گفت که به دلیل خشکسالی در بسیاری از مناطق، کاهش آب به یک چالش مبدل شده است.

آقای سیاس، گزارش اوچا را نیز تائید کرد و گفت که حکومت افغانستان برای رسیدگی به خانواده‌های آسیب پذیر از خشکسالی، یک پلان را ترتیب کرده است که بربنیاد آن برای این خانواده‌ها مواد غذایی و برای مواشی آنان علوفه تأمین خواهد شد.

او گفت که پیش از این نیز به مواشی در برخی مناطق، علوفه فرستاده شده است.

XS
SM
MD
LG