لینک های دسترسی

Breaking News

گشایش مرکز پژوهشی و آمار گیری اقتصادی در افغانستان


Afghanistan Daily Life
یک مرکز پژوهشی و پالیسی اقتصادی در چوکات اتاق تجارت و صنایع برای اولین بار امروز در افغانستان آغاز به کار کرد.

مسئولین اتاق تجارت و صنایع می گویند که این مرکز اولین نظر سنجی و آمار گیری از وضعیت اقتصادی در افغانستان را نیز راه اندازی کرده است.

مقامات می گویند که هدف ایجاد این مرکز فراهم کردن معلومات و ارقام در رابطه به وضعیت کنونی اقتصادی در افغانستان و درک مشترک از مشکلاتی که فرا راه متشبثین کوچک، متوسط و بزرگ قرار دارد ایجاد شده است.

آمار "دقیق" برای سرمایه گزاران
این مرکز به منظور جمع آوری اسناد و ارقام مؤثق در مورد شرایط کار و وضعیت اقتصادی در افغانستان در چوکات اتاق تجارت و صنایع ایجاد شده است.

قربان علی حقجو، رئیس عامل اتاق تجارت و صنایع افغانستان به روز چهار شنبه در یک نشست خبری در مورد اهدافی که این مرکز برای رسیدن به آن ایجاد شده است همچنان افزود. او افزود "این مرکز تحقیق و پالیسی به عنوان یک بدنه قوی پالیسی ساز، تفکر و اندیشه اقتصادی و یک بدنه قوی برای جمع آوری معلومات که به اساس آن اندیشه و تفکر اقتصادی را تولید میکند، باید فعالیت بکند، امروز ما ایجاد این مرکز را اعلام می کنیم."

به اساس معلومات مسئولین اتاق تجارت و صنایع این مرکز همه ساله چهار آمار گیری را بخاطر مشخص کردن وضعیت موجود اقتصادی در افغانستان راه اندازی می کند.

به اساس معلومات مسئولین اتاق تجارت اولین نظر سنجی این مرکز نیز آغاز شده است و قرار
است گزارش آن را تا سه ماه دیگر ارایه کند.

همکاری حکومت
مقامات وزارت تجارت و صنایع افغانستان نیز از ایجاد این مرکز استقبال می کنند و می گویند در جمع آوری معلومات و ارقام با این مرکز همکاری خواهند کرد.

مزمل شینواری، معین تجارتی وزارت تجارت و صنایع در مراسم افتتاح این مرکز پژوهشی گفت "رابطه بین سکتور خصوصی و دولت بخصوص بین وزارت تجارت و صنایع و اتاق تجارت و صنایع در این اخواخر بسیار خوب شده است، ما بصورت مشترک کار میکنیم، چون هدف ما یکی است، هدف ما بهبود وضع اقتصاد و تجارت در افغانستان است، به این اساس امیدار استم که از این مرکز بصورت درست استفاده شود و معلوماتی که ما بدست می آوریم غنی تر شود."

هماهنگی و انسجام تلاش ها
به اساس معلومات معین تجارتی وزارت تجارت در حال حاضر در سه نهاد دولتی، ایسا، بانک مرکزی و وزارت تجارت اداراتی وجود دارد که به جمع آوری ارقام و اسناد می پردازد و سپس آن را در اختیار حکومت و نهاد های که به آن نیاز دارند قرار میدهند.

اما مسئولین اتاق تجارت و صنایع می گویند بخاطر عدم دست رسی به اسناد و ارقام واحد و عدم موجودیت یک مدریت سالم، طی 10 سال گذشته مشکلات زیادی در عرصه اقتصادی و تجارت در افغانستان وجود داشته و این مشکلات باعث شده که از فرصت های که طی ده سال گذشته در اختیار این کشور قرار گرفته بصورت درست و اعظمی استفاده صورت نگیرد.
XS
SM
MD
LG