لینک های دسترسی

Breaking News

ازدحام در پناهگاه های نجات یافتگان سیلاب در پاکستان


ازدحام در پناهگاه های نجات یافتگان سیلاب در پاکستان

نجات یافتگان ِ بدترین سیلاب در پاکستان بروز دوشنبه بطرف پناه گاه های مزدحم ادامه داشت؛ و این در حالیست که پاکستان از مدهشترین سیلاب از نسل ها بدین سو رو به بهبود است.

روز یکشنبه رقم مجموعی تلفات تا ۱۱۰۰ نفر رسیده بود. مقامات هشدار میدهند که رقم تلفات احتمالاً افزایش خواهد یافت.

قوای نظامی پاکستان حدود ۳۰ هزار عسکر را در محل مستقر ساخته است که بیش از بیست هزار نفر را نجات داده اند.

اما مقامات میگویند، هزاران تن از باشندگان قریه جات در پاکستان هنوز هم در قرای شان گیر مانده اند، و انتظار کمک را دارند.

بان کی مون، منشی عمومی موسسۀ ملل متحد در مورد تلفات قابل ملاحظۀ ناشی از باران های موسومی مردم، مواشی و عمارات، اظهار نگرانی و تاثر عیق نموده است.

ملل متحد تخمین میکند که یک ملیون پاکستانی در آنکشور از این مصیبت صدمه دیده اند. مقامات محلی میگویند، صوبه خیبر پشتون خواه شدید ترین صدمه را ازین باران های شدید متقبل شده است. مقامات میگویند، در مورد شیوع امراض ناشی از آب ناپاک مانند ملاریا و کولرا خوف دارند. یک تعداد کشور ها و ملل متحد کمک های بشری را وعده داده اند.

در افغانستان وقوع سیلاب ها بیش از ۶۰ نفر را هلاک ساخته است.

قوای افغان و ناتو گفته اند که برای انجام عملیات نجات و توزیع مواد امداد، به مناطق شدیداً آسیب رسیدۀ افغانستان از هلیکوپتر ها استفاده میکنند.

این مناطق شامل ولایت شرقی کنر و ننگرهار میشود که با پاکستان همسرحد است.

XS
SM
MD
LG