لینک های دسترسی

تحقیقات پاکستان در رابطه با کشته شدن یک جوان غیرمسلح در شهر کراچی


تحقیقات پاکستان در رابطه با کشته شدن یک جوان غیرمسلح در شهر کراچی

رهبران پاکستان دستور تحقیق در بارۀ واقعه یی را داده اند که تصویر ویدیویی آن در مطبوعات نشر شده و نشان میدهد که شبه نظامیان پاکستانی، یک جوان غیرمسلح را با ضرب گلوله می کشند.

در ویدیو دیده میشود که شبه نظامیان پاکستانی موسوم به "رینجرز" در شهر کراچی، در حالی بر این جوان فیر مینمایند که او به خاطر حفظ زندگی اش، تضرع مینماید.

مقتول بعداً شخصی به نام سرفراز شاه تشخیص گردید که به روز پنجشنبه، توأم با تظاهرات اقارب وی و گروه های مدافع حقوق بشر، به خاک سپرده شد.

شبه نظامیان رینجرز گفته اند که سرفراز شاه مسلح بود و به روز چهارشنبه زمانی از سوی آنها توقیف شد که میخواست اموال کسی را به یغما ببرد.

آصف علی زرداری رئیس جمهور پاکستان دیروز دستور تحقیق و پیگیری این واقعه را صادر نمود. مأمورین از توقیف حد اقل دو تن از شبه نظامیان دخیل در قضیه، خبر داده اند.

ستره محکمۀ پاکستان نیز حکم تبدیلی رئیس شبه نظامیان و قوماندان ارشد پولیس را در ایالت سندهـ صادر نموده است.

XS
SM
MD
LG