لینک های دسترسی

ملل متحد: مهاجرین افغان در پاکستان اذیت میشوند


کمشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان هشدار میدهد که مهاجرین افغان در پاکستان به شکل روز افزون قربانی اخاذی، بازداشت های غیر قانون و آزار و اذیت میشوند.

پاکستان از تهاجم اتحاد جماهیرشوری سابق در سال ۱۹۷۹به این سو میلیون ها مهاجر افغان را جا داده و به تعداد ۱.۶ میلیون مهاجر منسجل در آن کشور زیست دارد.

کمشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان میگوید که صدها تن از مهاجرین که کارت های مهاجرت قانونی در دست دارند، در این اواخر در جریان عملیات امنیتی توسط مقامات پاکستانی به گونۀ غیر قانونی جمع آوری شده و برای کوتاه مدت در حبس نگهداشته شده اند.

نییل رایت نمایندۀ ملل متحد میگوید که اکثریت باز داشت ها در جریان عملیات در ایالت ناآرام بلوچستان و شهر کراچی صورت گرفته است. اکثریت این حوادث به دلیل تعویق در تمدید کارت های مهاجرت رخ داده است."به گونۀ عادی در هر ماه یک تعداد اندکی توقیف ها و رهایی ها صورت میگیرد. با آنهم در دو یا سه ماه گذشته، به طور ویژه در جریان دو عملیات، این تعداد در هر هفته یا در هر ماه به صدها نفر بلند رفته است."

آقای رایت افزود که مهاجرین به زودی آزاد شدند اما او از ادارات تنفیذ قانون خواست تا به حقوق مهاجرین احترام گذاشته و تعداد توقیف ها را کاهش دهد.

اسلام آباد در این اواخر گفته است که مهاجرین راجستر شده میتوانند به گونۀ قانونی تا دسمبر سال ۲۰۱۵ میلادی در پاکستان باقی بمانند. اما اکثریت مهاجرین کارت های تمدید نا شده را نزد شان دارند که باعث حبس ها و اذیت های اشتباهی میشود.

عمران زیب همتای پاکستانی آقای رایت در وزارت ایالتی مناطق مرزی پاکستان تائید میکند که در برخی موارد نیروهای امنیتی از وضعیت موجود استفادۀ سو میکنند." به گونۀ مثال، اگر یک مرد در یک بس سفر میکند و یک مامورامنیتی از وی طلب کارت هویت میکند و او سند متذکره را نزد خود ندارد و یا کارت منقضی را با خود دارد، او از موتر به بیرون و به گوشه یی برده میشود.

آقای زیب میگوید که این همچو اقدمات در سطوح پائین صورت میگیرد و این چنین مامورین پائین رتبه تلاش میورزند تا از موقع سود جسته و بعداً آنها را رها کنند. و همین اخاذی است.

در سال ۱۹۷۹زمانی که اتحاد شوروی سابق بر افغانستان تهاجم کرد، میلیون ها مهاجر افغان از مرز گذشته وارد پاکستان شدند و بر تعداد آنها زمانی افزوده شد که طالبان در سالهای ۱۹۹۰افغانستان را تصرف کردند. در جریان ۱۰سال گذشته به تعداد ۳.۸ میلیون نفر دوباره برگشتانده شد اما پاکستان هنوز هم میزبان بیش از ۱.۵ میلیون مهاجر قانونی افغان است.

نمایندۀ ملل متحد میگوید که مصارف لوژستیکی و توزیع کارت های جدید بسیار زیاد است.

کمشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان و حکومت پاکستان برای مهاجرین که سند قانونی دارند و نیازمند کمک اند، صندوق های شکایات و شماره های تیلیفون ویژه را ، تهیه کرده است.
XS
SM
MD
LG