لینک های دسترسی

Breaking News

پاکستان دو "دهشت افگن سرسخت" را اعدام کرد


عفو بین المللی:پاکستان با اعدام ۸۷ نفر در سال گذشته، یکی از کشورهایی است که در صدر فهرست کشور های اعدام کننده قرار دارد. 

پاکستان بروز سه شنبه دو تندرو را که به قول مقامات این کشور به جرم مرتبط بودن با دهشت افگنی در محکمه نظامی محاکمه شده بودند، اعدام کرد.

به دار آویختن این دو نفر درپاکستان در روزی عملی می شود که سازمان عفو

بین المللی اعلام کرد فیصدی اعدام ها درسال ٢٠١٦ درپاکستان نسبت به سال قبل آن ٧٣ در صد کاهش یافته است.

مقامات میگویند دو فرد اعدام شده عضو طالبان پاکستانی و ضد دولت بودند و شرکت شان در حملات برضد نیروهای امنیتی، کارمندان بشری و تیم واکسین پولیو به اثبات رسیده بود.

با وجودیکه پاکستان در سال گذشته حکم اعدام های کمتری را صادر نموده، ولی سازمان عفو بین المللی میگوید ارقام صدور احکام اعدام در آنکشور از ۱۲۱ نفر در سال ۲۰۱۵ به ۳۶۰ نفر در سال گذشته بلند رفته است.

براساس گزارش سازمان عفوبین المللی، پاکستان با اجرای حکم اعدام ۸۷ نفر در سال گذشته، در بالای فهرست کشور های اعدام کننده قرار دارد.

پاکستان با نادیده گرفتن مخالفت نهاد های حقوق بشر در داخل و خارج آن کشور، محکمۀ نظامی مورد منازعه را درماۀ مارچ دوباره احیا نمود.

در حالیکه مقامات میگویند محکمۀ خاص بحیث یک وسیلۀ مؤثرجلوگیری از دهشت افگنی باقی میماند، نهاد های مدافع حقوق بشر شفافیت محاکمۀ متهمین را بخاطر محرمیت تمام معیارها در مورد محاکم نظامی ومظنونی که محاکمۀ میشوند، مورد سوال قرار میدهند.

گزارش: صدای انریکا

برگردان: احدعزیززاده

XS
SM
MD
LG