لینک های دسترسی

Breaking News

مقامات پاکستان با مسوولین صندوق وجهی بین المللی ملاقات میکنند


قرار است مقامات پاکستانی بروز دوشنبه با مسئولین صندوق وجهی بین المللی در واشنگتن دیدار کنند.

این دیدار به منظور اصلاح شرایط پرداخت قرضۀ پاکستان، جهت رسیده گی و مبارزه با سیلاب های بینظیر در چندین دهۀ اخیر که آنکشور را سخت متضرر ساخته است، صورت میگیرد.

مقامات هر دو طرف شرایط پرداخت قرضۀ ده ملیارد دالریی را که پاکستان در سال دو هزارو هشت با آن موافقت کرده بود دوباره ارزیابی خواهند کرد.

سیلاب های سه هفته یی در پاکستان ملیون ها تن را بر روند کند پاسخ گوئی حکومت در برابر بحران برخاسته از سیلاب ها خشمگین ساخته و آنان را بی سرپناه و گرسنه به جا مانده است.

منابع امدادی اسلامی که یک عده آنها مظنون به داشتن ارتباط با گروه های شورشی میباشند، در این مدت همواره به خاطر امداد به پاکستانی هایی شتافته اند که از قبل در برابر طرز العمل رهبران خود در مورد امنیت، فقر و قلت برق نا امید هستند.

خسارات ناشی از بدترین سیلاب ها در پاکستان آنکشور را ترغیب می نماید تا تقاضای کاهش شرایط قرضه را نماید.

باران های بی سابقه منجر به سرا زیر شدن سیلاب های شدید گردید که تقریباً یک بر پنجم حصۀ کشور را خساره مند ساخته است.

سیلاب های اخیر در پاکستان حدود ۱۶۰۰ نفر کشته بر جا گذاشته است، و تقریباً بیست ملیون نفر دیگر از اثر آن متاثر گردیده اند.

این سیلاب ها همچنان قریه جات را تخریب نموده، حاصلات را از بین برده و مواشی را تلف نموده است.

XS
SM
MD
LG