لینک های دسترسی

Breaking News

قریشی: جهان با طالبان تعامل و دارایی‌های افغانستان را آزاد کند


پس از مسلط شدن طالبان در افغانستان، مقام‌های پاکستانی همواره جهان را ترغیب کرده است تا در خصوص طالبان واقعبین و صبور بوده و با آن گروه تعامل کند و حتا جهان را به اجتناب از منزوی کردن این گروه ترغیب کرده است.

شاه محمود قریشی، وزیر خارجۀ پاکستان در مصاحبه با خبرگزاری اسوشتیدپرس گفته است: "اگر آنان [طالبان] توقعات [جامعۀ جهانی] را بر آورده کنند برایشان سهولت ایجاد خواهد شد، مورد پذیرش قرار خواهند گرفت که لازمۀ به رسمیت شناخته شدن است. در عین حال، جامعۀ جهانی باید درک کند که بدیل دیگر چیست؟ کدام گزینه‌ها وجود دارد؟ واقعیت همین است و آیا آنان [جهان] می‌تواند از این واقعیت رو بگرداند؟"

ایجاد حکومت همه‌شمول، احترام به حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و اقلیت‌ها و دوری جستن از گروه‌های دهشت افگن، خواسته های عمدۀ جهانی از گروه طالبان است که به باور اکثر کشورها و نهادهای بین‌المللی طالبان در طول بیش از پنج هفته حاکمیت شان به آن پابندی نشان داده، بلکه بار بار آن را نقض کرده اند.

آقای قریشی ضمن همسویی و هم صدایی پاکستان با این خواست‌های جامعۀ جهانی گفت: "اما [به جامعۀ جهانی] می‌گوییم که در رویکرد تان واقعبینانه تر باشید. روش خلاقانه برای تعامل با آنان [طالبان] را در پیش گیرید. با روشی که با [طالبان] تعامل شد، کارآیی نداشته است."

وزیر خارجۀ پاکستان گفت که برای اینکه طالبان به خواست جامعۀ جهانی لبیک گوید، باید به آنان مشوق‌هایی چون کمک‌های انکشافی، اقتصادی و بازسازی در نظر گرفته شود.

او همچنین از ایالات متحدۀ امریکا، صندوق بین المللی پول و سایر کشورها خواست تا دارایی های مسدود شده افغانستان را هر چه زودتر آزاد کنند تا به گفتۀ وی وضعیت در آن کشور به حال عادی برگردانده شود.

با آنکه طالبان در عمل از خود تا کنون چیزی نشان نداده اند، وزیر خارجۀ پاکستان می‌گوید که اکنون طالبان به خواسته‌های همسایگان افغانستان و جامعۀ جهانی گوش فرا می‌دهند.

با وصف تقاضاهای جهانی برای ایجاد حکومت همه‌شمول از سوی طالبان، کابینۀ سرپرست این گروه تک قومی و تک گروهی بوده و در آن زنان، اقلیت‌ها و دیگر گروه‌های سیاسی حضور ندارند. اما وزیر خارجۀ پاکستان می‌گوید که باید به وضعیت موجود مجال تحول داده شود.

شاه محمود قریشی می‌گوید که شش هفته پس از تسلط طالبان بر افغانستان، پاکستان معلوماتی را دریافت کرده است که نظم و قانون در افغانستان بهبود یافته، جنگ متوقف شده و شمار زیاد بیجاشدگان داخلی به محلات اصلی شان رفته اند. او گفت: "این نشانۀ مثبت است."

این دپلومات ارشد پاکستانی گفت که در پی تحولات اخیر، مهاجرت از افغانستان به پاکستان بیشتر شده است و به گفتۀ وی بحران بشری و اقتصادی در افغانستان سبب افزایش مهاجرت افغان‌ها به بیرون به ویژه پاکستان خواهد شد.

XS
SM
MD
LG