لینک های دسترسی

Breaking News

نگرانی ها در مورد وضعیت هزاره های پاکستان


سازمان دیدبان حقوق بشر میگوید که اقلیت هزاره های پاکستان مورد قتل های هدفمند قرار دارند. به گفتۀ این سازمان، در طول پنج سال گذشته، بیش از ۵۰۰ هزاره در نتیجۀ واقعات گوناگون تروریستی کشته و صدها تن دیگر زخمی شده اند. تنها در ماۀ اپریل امسال، چهار حملۀ جداگانه بر این اقلیت صورت گرفت.

سازمان دیدبان حقوق بشر این ارقام را در حالی ارائه کرده که از چند روز بدینسو، هزاره های پاکستان به خاطر جلب توجۀ حکومت برای رسیدگی به قضایای قتل های هدفمندانه، دست به اعتصاب غذایی زده اند.

جلیله حیدر، یک فعال حقوق هزاره ها در پاکستان، میگوید که او از لوی درستیز اردوی پاکستان میخواهد تا "منحیث یک مرد عادی، یک پدر، و منحیث یک شوهر به اینجا بیاید و درد ما را احساس کند. ما ۳۰۰۰ بیوه و ده هزار یتیم داریم. بیاید و برایشان بگوید که چرا عزیزان شان کشته شده اند."

گرچه سرفراز بوگتی، وزیر داخلۀ ایالت بلوچستان، در جریان همین هفته به این اعتصاب کنندگان اطمینان داد که حکومت برای دستگیری عاملین قتل های هدفمند تلاش دارد، اما اعتصاب کنندگان پیشنهاد حکومت مبنی بر خاتمه دادن به اعتصاب را رد نموده و در برابر عملکرد حکومت ابراز نارضایتی کردند.

در طول دو دهۀ گذشته هزاران تن از اقلیت هزاره در نتیجۀ حملات یا انفجار بم ها کشته شده که در بیشتر موارد گروه های تندرو سنی مسؤلیت آن را ادعا کرده اند.

کمیسیون ملی حقوق بشر پاکستان در یک گزارش تازه اش گفته است که تنها در طول پنج سال گذشته، بیش از ٧٠٠ هزاره در نتیجۀ واقعات گوناگون دهشت افگنی کشته شده اند.

اقلیت هزارۀ پاکستان در حال دست به اعتصاب زده که پشتون های مقیم این کشور نیز بخاطر تامین حقوق شان، از مدت چندی دست به تحصن و گردهمایی های اعتراض آمیز زده اند.

منظور پشتین، رهبر تحفظ پشتونها، با ابراز همدردی با هزاره های پاکستان، حکومت آن کشور را به بی توجهی در برابر اقلیت ها متهم کرده و گفته است که "قتل عام اقلیت هزاره از دیر زمان جریان دارد. دولت باید بخاطر تحفظ آنان توجه کند...اگر صدراعظم یا لوی درستیز پاکستان هزاره میبود، امروز این اقلیت هیچ ضرورت برای اعتصاب نمیداشت."

منظور پشتین قبل از این نیز اردو و ادارۀ استخبارات نظامی پاکستان یا آی.ایس.آی را به مظالم در برابر پشتونها به شمول قتل های هدفمند متهم کرده و در تازه ترین ادعایش گفته است که اردوی پاکستان بار دیگر قوماندانان طالب را وارد وزیرستان شمالی کرده و اینکه جنگ را عمداً به مناطق پشتون نشین کشانده اند.

آقای پشتین که در یک گردهمایی اخیر در وادی سوات صحبت میکرد، هشدار داد که اگر پاکستان پیشنهادات جنبش پشتونها را نادیده گیرد، به ملل متحد رجوع خواهند کرد.

XS
SM
MD
LG