لینک های دسترسی

Breaking News

پاکستان هزینۀ پروژه "راه ابریشم" را کاهش داد


یک مقام پاکستانی گفته است که کشورش " فقیر است و نمی تواند بار قرضه های بزرگ را متحمل شود."

وزیر راه آهن پاکستان روز دوشنبه گفت که به دلیل نگرانی ها از بار قرضه های آن کشور، هزینۀ پروژۀ "راه ابرایشم" را که بزرگترین پروژۀ چین در آن کشور می باشد، تا دو میلیارد دالرکاهش می دهد.

شیخ رشید احمد گفته است که کشورش در مورد میزان قرضه های که تا حال گرفته است، نگران است.

بخشی از پروژه راه ابریشم شهر کراچی پاکستان را با شهر پشاور وصل می کند. فاصلۀ این پروژه ۱۸۷۳ کیلو متر است. هزینۀ مصرف این راه، ۸.۲ میلیارد دالر تخمین شده است، اما تردیدها در مورد هزینۀ آن، موجب تاخیر این پروژه شده است.

آقای رشید روز دوشنبه در شهر لاهور به خبرنگاران گفت که "پاکستان یک کشور فقیر است و نمی تواند بار قرضه های بزرگ را متحمل شود." آقای رشید گفت که اسلام آباد تصمیم گرفته تا میزان قرضه را از ۸.۲ میلیارد دالر به ۶.۲ میلیارد دالر کاهش دهد.

این تغییر بخشی از تلاش های اسلام آباد برای بازنگری پروژۀ موسوم به "کمربند و ابتکار جاده" است، پروژه یی که حکومت چین برای اکمال آن، تعهد به سرمایه گذاری ۶۰ میلیارد دالر کرده است.

یکی پل های این پروژه بزرگ در حال اعمار
یکی پل های این پروژه بزرگ در حال اعمار

وزیر راه آهن پاکستان همچنین ابراز امیدواری کرده است که هزینۀ ساخت این جاده از ۶.۲ میلیارد به ۴.۲ میلیارد دالر کاهش یابد، اما تاکید کرد که کشورش متعهد به تکمیل این پروژه است.

حکومت ایالات متحده با انتقاد از پروژه "کمربند و ابتکار جاده" هشدار داده است که این گونه قرضه ها احتمالاً کشور های فقیر مانند پاکستان را در دام قرض هایی می اندازد که در آینده قادر به پرداخت آن نخواهد بود. حکومت چین ادعای واشنگتن را رد کرده و گفته است که فراهم آوری قرضه برای پاکستان، منافع هر دو کشور را تامین می کند.

XS
SM
MD
LG