لینک های دسترسی

Breaking News

تلاش پاکستان برای بهبود وضعیت تراجنسی ها


شهزادی رای، زن تراجنسی پاکستانی

حکومت پاکستان برای بهبود وضعیت تراجنسی‌ها در این کشور، روند توزیع کارت های هویت ویژه برای تراجنسی ها را از امروز سه شنبه ۳۱ دسمبر (۱۰ جدی) آغاز کرده است.

مقامات پاکستانی می‌گویند تلاش دارند با این اقدام تعصب مراقبت های صحی در برابر این گروه از افراد را کاهش بدهند.

تراجنسی ها در پاکستان اکثراً از دریافت خدمات صحی محروم اند زیرا داکتران نمی‌دانند که آنان را در بخش زنانه یا مردانه مورد معالجه قرار دهند.

در برخی موارد افراد مربوط به این گروه به همین دلیل جان‌های شان را نیز از دست داده اند.

داکتر ظفر میرزا،‌ دستیار ویژه عمران خان، صدراعظم پاکستان در بخش صحت گفت که حکومت در نظر دارد برای ترانجنسی‌ها در شفاخانه ها بخش‌های جدا گانه ایجاد کند.

قرار است برای اعضای این گروه کارت های صحی نیز توزیع شود.

محکمه عالی پاکستان به حکومت این کشور حکم کرده است که در کارت های هویت تراجنسی‌ها نیز آنان را منحیث جنس سوم شناسایی کند.

پاکستان،‌ کشور محافظه کار با اکثریت مسلمان در سال ۲۰۱۲ رسماً تراجنسی‌ها را منحیث جنس سوم شناسایی کرد.

با وجود این هم،‌ تراجنسی‌‌ها در پاکستان مورد آزار و اذیت قرار گرفته و مورد حملات خشونت بار قرار می‌گیرند.

شماری از این افراد برای زنده ماندن به گدایی و روسپی‌گری متوسل می‌شوند.

اما در سال ۲۰۱۸،‌ مارویا ملک ۲۱ ساله،‌ منحیث نخستین تراجنسی در تاریخ پاکستان منحیث گوینده خبر ظاهر شد.

XS
SM
MD
LG