لینک های دسترسی

Breaking News

تلاش پاکستان برای بهبود وضعیت تراجنسیتی‌ها


شهزادی رای، زن تراجنسیتی پاکستانی
شهزادی رای، زن تراجنسیتی پاکستانی

حکومت پاکستان برای بهبود وضعیت تراجنسیتی‌ها در این کشور، روند توزیع کارت های هویت ویژه برای تراجنسیتی‌ها را از امروز سه شنبه ۳۱ دسمبر (۱۰ جدی) آغاز کرده است.

مقامات پاکستانی می‌گویند تلاش دارند با این اقدام تعصب مراقبت‌های صحی در برابر این گروه از افراد را کاهش بدهند.

تراجنسیتی‌ها در پاکستان اکثراً از دریافت خدمات صحی محروم اند زیرا داکتران نمی‌دانند که آنان را در بخش زنانه یا مردانه مورد معالجه قرار دهند.

در برخی موارد افراد مربوط به این گروه به همین دلیل جان‌های شان را نیز از دست داده اند.

داکتر ظفر میرزا،‌ دستیار ویژه عمران خان، صدراعظم پاکستان در بخش صحت گفت که حکومت در نظر دارد برای تراجنسیتی‌ها در شفاخانه ها بخش‌های جدا گانه ایجاد کند.

قرار است برای اعضای این گروه کارت های صحی نیز توزیع شود.

محکمه عالی پاکستان به حکومت این کشور حکم کرده است که در کارت های هویت تراجنسیتی‌ها نیز آنان را منحیث جنس سوم شناسایی کند.

پاکستان،‌ کشور محافظه کار با اکثریت مسلمان در سال ۲۰۱۲ رسماً تراجنسیتی‌ها را منحیث جنس سوم شناسایی کرد.

با وجود این هم،‌ تراجنسیتی‌‌ها در پاکستان مورد آزار و اذیت قرار گرفته و مورد حملات خشونت بار قرار می‌گیرند.

شماری از این افراد برای زنده ماندن به گدایی و روسپی‌گری متوسل می‌شوند.

اما در سال ۲۰۱۸،‌ مارویا ملک ۲۱ ساله،‌ منحیث نخستین تراجنسیتی در تاریخ پاکستان منحیث گوینده خبر ظاهر شد.

XS
SM
MD
LG