لینک های دسترسی

Breaking News

پاکستان کلید اساسی کامیابی مذاکره با طالبان


پاکستان کلید اساسی کامیابی مذاکره با طالبان

یوسف رضا گیلانی، صدر اعظم پاکستان میگوید گفتگو های صلح میان حکومت افغانستان و طالبان، بدون همکاری پاکستان نمیتواند به موفقیت بیانجامد.

آقای گیلانی بروز سه شنبه در شهر چارسده به خبرنگاران گفت بدون همکاری پاکستان "کاری به پیش نمیرود،" زیرا این کشور بخشی از راه حل است "نه پارۀ از مشکلات."

حامد کرزی، رئیس جمهور افغانستان هفتۀ جاری تائید کرد که حکومت وی از "دیرزمانی بدینسو" سرگرم گفتگو های غیر رسمی با طالبان بوده است.

برهان الدین ربانی، رئیس جمهور اسبق افغانستان بروز یکشنبه به صفت رئیس شورای صلح افغانستان انتخاب گردید. هدف از ایجاد این شورا تعمیق گفتگو ها با طالبان و سایر گروه های تندرو به منظور خاتمه بخشیدن به جنگ نه ساله میباشد.

شایان ذکر است که در زمان حکمروایی طالبان، پاکستان یکی عمده ترین حامیان آن گروه محسوب میگردید.

XS
SM
MD
LG