لینک های دسترسی

Breaking News

پولیس پاکستان ٢۴ نفر را که فرمان تجاوز جنسی به دختر ۱۶ ساله را داده بود، دستگیر کرد


آرشیف

پولیس پاکستان ٢۴ عضو یک شورای غیر رسمی روستایی را که به تجاوز جنسی بر یک دختر ١٦ ساله فرمان داده بود، دستگیر نموده است.

این دستگیری پس از آن صورت گرفت که مو سفیدان یک قریه در پاکستان، برای مجازات فردی که به یک دختر نوجوان تجاوز کرده بود، دستور دادند که به خواهر نوجوان او در ملاء عام تجاوز شود.

پولیس پاکستان به خبرگزاری رویترز گفته است کهاعضای خانواده های هر دو دختر در این تصمیم گیری دخیل بوده اند و در پی آن، خواهر فرد متجاوز در حضور والدین خود و سایر اعضای قریۀ مظفر آباد ملتان مورد تجاوز قرار گرفته است.

با این حال، مادران هر دو دختری که مورد تجاوز قرار گرفته اند، بعداً علیه عاملان دو جنایت به پولیس شکایت کرده و پولیس در نهایت بیست و چهار نفر از اعضای شورا را که فیصله را انجام داد بودند دستگیر کرده است.

پولیس گفته است نخستین دختری که مورد تجاوز قرار گرفته ۱۳ ساله بوده و دختری که در انتقام از این واقعه قربانی تجاوز شده ۱۶ سال داشته است.

به گفتۀ مقامات پولیس، در معاینات طب عدلی تأیید شده که بالای هردو دختر تجاوز صورت گرفته بوده است.

در سال ۲۰۰۲ یک شورای مشابه روستایی امر تجاوز جنسی گروهی بر یک دختر را صادر گرده بود.

XS
SM
MD
LG