لینک های دسترسی

Breaking News

انتقاد از اسرائیل پیرامون حقوق فلسطینی ها


یک گروهی از متخصصین مستقل ازاسرائیل انتقاد کرده گفتند که این کشور در دفاع از حقوق مدنی و سیاسی فلسطینیان که در اسرائیل و قلمرو های تحت اشغال زندگی می کنند، ناکام مانده است.

کمیته ١٨ نفری حقوق بشر سازمان ملل نگرانی عمیق شان را در مورد فعالیت های نظامی اسرائیل در نوار غزه، ابراز کرده است.

این متخصصین می گویند از زمانیکه اسرائیل در سال ٢٠١٠ میلادی در مقابل کمیته حقوق بشر سازمان ملل حاضر شد، به شمول مسایل مناقشه میان اسرائیل و آن کمیته در مورد صلاحیت قلمرو ها، تغییرات ناچیز رخ داده است.

اسرائیل اصرار دارد که میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی در مورد قلمرو های فلسطینی که بیرون از سرحدات اسرائیل است، صدق نمی کند. این کمیته می گوید که اسرائیل مکلف بر حراست از حقوق مدنی و سیاسی مردم در شرق بیت المقدس، ارتفاعات گولان، سواحل غربی و نوار غزه است.

این کمیته همچنین از سیاست اسرائیل در مورد تخریب تنبیهی سواحل غربی، ادامه انسداد نوار غزه و گسترش شهرک های یهودی نشین را که از سال ٢٠١٠ میلادی دو برابر شده است، یاد آوری کرد.

کار نیلیس فلنترمن، یکی از این متخصصین می گوید که حقوق بشر سازمان ملل بار دیگر از ناکامی اسرائیل در متوقف کردن شکنجه، یاد آوری کرد.

"ما به حیث این کمیته تا حال مایوس استیم؛ اسرائیل تا حال شکنجه را جرم نپداشته است. هنوز هم سو رفتار را تحت عنوان دفاع پذیرفته و آنرا توجیه می کند...و در نهایت، حفاظت از جوانان و نوجوانان را در سیستم عدالت جنایی در سال ٢٠١٠ نیز یک معضل بود و در جریان این چهار سال هنوز هم به مثابۀ یک مشکل باقی مانده است.

این کمیته همچنین از تاخت و تاز نظامی اسرائیل در غزه یاد آوری کرد.

در آخرین منازعه که به نام " عملیات پرتگاه محافظتی" یاد می شد، بیش از ٢١٠٠ فلسطینی کشته شدند که اکثر آنان غیر نظامیان بودند. علاوه بر آن، ٦٧ عسکر اسرائیلی و شش غیر نظامی اسرائیلی توسط حملات راکتی حماس که از غزه فیر می شد، کشته شدند.

فلین ترمن می گوید که کمیته حقوق بشر سازمان ملل از مقامات اسرائیلی میخواهد تا تخطی های جدی حقوق بشر را تحقیق کند، تخطی های که گفته می شود که در جریان جنگ اخیر رخ داده است. "ما به شماری از موارد جدی نقض حقوق بشر مثل تلفات غیرنظامیان به شمول اطفال، تخریب خانه ها و سایر زیرساخت های غیر نظامی به شمول تجهیزات طبی و مکاتب، اشاره می کنیم. "

در جریان ارائه گزارش، افیتار مانور ، رئیس هیات اسرائیل و سفیر اسرائیل در سازمان ملل، به اعضا این کمیته گفت که گروه حماس اسرائیل را مجبور کرد تا عملیات در غزه را راه اندازی کند.

او همچنین گفت که اسرائیل به صلح معتهد است و حکومت اسرائیل آماده است تا است برای ایجاد یک کشور غیر نظامی فلسطینی دست به یک سازش تاریخی و درد ناک کند بزند.

او به کمیته حقوق بشر سازمان ملل اطمینان داد که اسرائیل تمام سفارشات آن کمیته را به دقت مورد ارزیابی قرار می دهد. متخصصین سازمان ملل از اسرائیل خواستند تا در ظرف چهار سال دو باره گزارش بدهد.

کمیته حقوق بشر سازمان ملل کشور های عضو میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی در هر چهار سال مورد ارزیابی قرار می دهد که آنان چگونه مواد این میثاق را تطبیق کرده اند. سایر کشور های که در جریان نشست سه هفته یی مورد مرور قرار گرفته اند، شامل سریلانکا ، بروندی، هائیتی ، مالتا و مونتینگرو می باشند.

XS
SM
MD
LG