لینک های دسترسی

Breaking News

اجلاسیه مقامات مالی عضو جی ۲۰ در پاریس


اجلاسیه مقامات مالی عضو جی ۲۰ در پاریس

مامورین مالی ۲۰ کشور عمده اقتصادی جهان و اقتصاد های نو ظهور در پاریس اجتماع نموده اند تا طی اجلاسیه دو روزه، در مورد عدم توازن اقتصاد جهانی که به عقیده این وزرا شاید منجر بیک بحران دیگر جهانی گردد، بحث و مذاکره نمایند.

کرستیان له گارد، وزیر مالیه فرانسه میگوید در این مورد بحث های زیادی صورت خواهد گرفت زیرا بعضی از کشور ها نمی خواهند بحیث کشوریکه از همچو مشی پیروی میکند، شناسایی شوند.

اعضای جی ۲۰ مخصوصاً در مورد تاثیر جریان بزرگ پول، که اسعار پولی یک کشور را گرانبها تر میسازد و موجب عدم توازن در تجارت میشود، نگران میباشند.

XS
SM
MD
LG