لینک های دسترسی

شرکت هزاران زن در انتخابات پارلمانی افغانستان


همزمان با آغاز عملیه رای دهی انتخابات ولسی جرگه افغانستان، در کنار مردان هزاران تن از زنان نیز برای دادن رای به کاندید مورد نظر شان به مراکز رای دهی حضور یافتند.

اگر چه در اوایل صبح به دلیل نگرانی های که در خصوص مسایل امنیتی وجود داشت، حضور زنان در مراکز رای دهی کمتر دیده میشد. ولی پس از گذشت چند ساعت از آغاز روند رای دهی، حضور زنان در مراکز رای دهی گسترش یافت و هزاران زن در مراکز مختلف پای صندوق های رای رفتند.

رای دهنده زن: 'روز رای دهی است. من هم به صفت یک افغان رای دادم و شخص مورد نظرم را انتخاب کردم.'

با آنکه نگرانی های امنیتی وجود داشت، ولی زنان دسته دسته به مراکز رای دهی رفته و همچنان از نحوه کار کارمندان انتخابات نیز راضی بودند.

'روش کارمندان خوب بود. نظم و ترتیب درست بود و بدون کدام مشکل رای دادم.'

از جریان عملیه انتخابات هزاران ناظر خارجی و داخلی نظارت کردند تا از موارد احتمالی تخلف و تقلب در جریان انتخابات، اطلاع دهند.

روند برگزاری انتخابات ولسی جرگه افغانستان با استقبال گسترده زنان فعال اجتماعی و سیاسی نیز رو به رو بوده است.

این عده از زنان که در خصوص مسایل وابسته به زنان و تقویت حضور زنان در افغانستان کار میکنند در جریان مبارزات انتخاباتی نیز سهم بارزی داشته اند.

خانم ثریا پرلیکا، یکی از فعالین حقوق زن:

'حضور زنان در مرکز کابل بد نبود، ولی در محلات دور دست حضور زنان کمرنگ بود.'

زنان بیشتری امسال در انتخابات ولسی جرگه افغانستان خود را کاندید کرده و تلاش دارند کرسی های بیشتری از مجلس نماینده گان را به خود اختصاص بدهند.

در میان بیش از ۲۵۰۰ کاندید در انتخابات ولسی جرگه بیشتر از ۴۰۰ زن نیز کاندید هستند، ولی صرف ۶۰ کرسی برای زنان در ولسی جرگه اختصاص یافته است.

XS
SM
MD
LG