لینک های دسترسی

Breaking News

واگذاری مسؤولیت یک شرکت حمایت از انکشاف خارجی به اتاق تجارت افغانستان


واگذاری مسؤولیت یک شرکت حمایت از انکشاف خارجی به اتاق تجارت افغانستان

'پیس دویدیند تراست'، نهادی که به همکاری اداره انکشاف بین المللی کانادا در افغانستان و اداره انکشاف بین المللی انگلستان در زمینه تقویت و ارتقاع ظرفیت شرکت های افغانی کار میکرد ادامه مسؤولیت هایش را به اتاق تجارت و صنایع افغانستان سپرد.

این نهاد که طی پنج سال گذشته زمینه عقد قرارداد های شرکت های افغانی را با دونر های خارجی فراهم میکرد به روز دوشنبه با اتاق تجارت افغانستان قرارداد مشارکت و همکاری را به امضا رساند.

مسؤولین اتاق تجارت وصنایع افغانستان میگویند پی دی تی یا 'پیس دیویدینت تراست' طی پنج سال فعالیت در افغانستان با راه اندازی برنامه های آموزشی زمینه ارتقاع ظرفیت تاجران افغان را فراهم کرده است.

این نهاد طی فعالیت هایش در افغانستان همچنان زمنیه تماس شرکت های افغانی با کشورهای امداد کننده و نهاد های تجاری بین المللی را فراهم کرده است.

قربان حقجو رئیس عامل اتاق تجارت و صنایع افغانستان میگوید این نهاد که به همکاری اداره انکشاف بین المللی تجارت کانادا و انگلستان در افغانستان در بخش بلند بردن ظرفیت شرکت های افغانی فعالیت دارد، در زمینه عقد یک هزار و سه صد قرارداد میان شرکت های افغانی، کمک کننده ها و نهاد های بین المللی را فراهم کرده است.

قربان حقجو رئیس عامل اتاق تجارت و صنایع افغانستان گفت به اساس قراردادی که میان اتاق تجارت و صنایع و پی دی تی امضا شده ادامه فعالیت های این نهاد بین المللی را اتاق تجارت افغانستان پی گیری میکند.

حقجو گفت "این پروژه بیشتر بالای بلند بردن ظرفیت شرکت های افغانی بخاطر گرفتن قرارداد های که در افغانستان صورت می گیرد که شامل برنامه های اموزشی ، توزیع اوارق داوطلبی، توانبخشیدن به شرکت های افغانی تا بتوانند به درخواست ها جواب بدهند و در خواست های شان را بدهند، تمرکز داشت. ادامه این پروژه را به اتاق های تجارت و صنایع افغانستان میدهند، تفاهم نامه امروز رسماً میان پی دی تی و اتاق های تجارت امضا میشود، که چگونگی همکاری ها و دیگر مسایل را مشخص می سازد"

پیس دیویدند ترست در سال ٢۰۰٦ در افغانستان به کار آغاز کرده و در این مدت برای دهها هزار افغان از این طریق زمینه کار نیز فراهم شده است.

زمان کار این نهاد در افغانستان در مارچ سال ٢۰١٢ به پایان می رسد و از همین رو این اداره ادامه مسؤولیت ها و فعالیت هایش را به اتاق تجارت و صنایع افغانستان انتقال میدهد.

XS
SM
MD
LG