لینک های دسترسی

Breaking News

تمرکز اشتراک کنندگان جرگه بر مصالحۀ ملی


نمایندگان از سراسر افغانستان برای دومین روز در کابل ملاقات نموده، کنفرانس صلح را ادامه میدهند که هدف آن ختم جنگ تقریباً نُه ساله میباشد.

در حدود یک هزار و شش صد نماینده روز پنجشنبه به 28 گروه کاری تقسیم گردیدند تا تلاش نموده راه های را دریابند که با تندروان طالب مذاکره صورت گیرد.

این نشست، که در غرب کابل برگذار شده، یک روز بعد از آن ادامه میابد که تندروان طالب، که واسکت های انتحاری را حمل مینمودند، بر جرگه حمله نموده و راکت ها را بر نزدیکی خیمۀ جرگه نیز شلیک نمودند. گزارش جراحت حملات روز چهارشنبه نشر نشده است.

نمایندگان روز پنجشنبه در مورد چگونگی تقرب با طالبان غرض تعمیم صلح صحبت میکنند.

گروه تندرو طالبان در این کنفرانس دعوت نگردیده، و اهمیت جرگه را نیز رد نموده اند. طالبان گفته اند تا زمانیکه تمام قوای خارجی افغانستان را ترک نگفته اند، در مذاکرات صلح اشتراک نخواهند کرد.

تعدادی از افغان ها در مورد موفقیت جرگه تردد دارند. منتقدین میگویند نمایندگان توسط حکومت انتخاب شده اند و هیچ گروه فعال شورشیان درین جرگه سهیم نیستند.

بعد از جلسات روز پنجشنبه، نمایندگان کنفرانس به برهان الدین ربانی، رئیس جمهور سابق افغانستان گزارش خواهند داد.

سفارت ایالات متحده در کابل پیشنهاد مساعدت از جرگه را نموده است.

XS
SM
MD
LG