لینک های دسترسی

Breaking News

اظهارات رییس شورای صلح در مورد آمادگی طالبان به مذاکرات


اظهارات رییس شورای صلح در مورد آمادگی طالبان به مذاکرات

رییس شورای عالی صلح افغانستان میگوید، طالبان آماده هستند تا روی خاتمه بخشیدن به جنگ نه ساله در کشور، وارد مذاکره شوند.

برهان الدین ربانی، رییس جمهور سابق افغانستان به خبرنگاران در کابل گفت که گروه طالبان هیچ گاهی بطور کامل باب گفتگو را رد نکرده و در عوض شرایطی را برای صلح پیش نموده اند.

حامد کرزی رییس جمهور افغانستان در اوایل هفتۀ جاری تصدیق نمود که حکومت وی مباحثات غیر رسمی را با طالبان برگزار نموده اند. اما آن گروه شمولیت رهبران خویش در چنین گفتگو ها را رد نموده است.

طالبان تقاضا نموده اند، برای اینکه گفتگو ها صلح آغاز شده بتواند، باید تمام قوای بین المللی افغانستان را ترک گویند.

یکی از مشاورین ارشد حامد کرزی بروز پنج شنبه ناتو را ترغیب نمود تا از روند صلح حمایت نماید. محمد معصوم ستانکزی از قوای ناتو خواست تا در محلاتی عملیات های نظامی شانرا متوقف سازند که طالبان مایل به آغاز گفتگو ها در آن مناطق میباشند.

XS
SM
MD
LG