لینک های دسترسی

Breaking News

تعهدات طرفین درمذاکرات صلح بایدعملی شود


ریاست جمهوری افغانستان می گوید که دراین دورگفتگوهای صلح که قرار است درماه جنوری برگزارشود، باید تعهدات طرفین جامه عمل بپوشد.

هر چند بسیاری از مردم را روند مذاکرات صلح بی باورساخته ، لکن انتظارو توقع ها برای تأمین صلح درافغانستان بیشترازپیش افزایش یافته است.

ریاست جمهوری افغانستان میگوید که قبلاًدر گفتگو های صلح، تعهدات صرف روی کاغذ باقی ماند، لکن این بار باید کشورهای اشتراک کننده به تعهدات خود عمل نمایند. از سویی هم شورای عالی صلح یگانه آزمون در برابر مذاکرات صلح را صداقت کشورها میداند.

این بارپای ایالات متحدۀ امریکا وچین نیزدرمذاکرات صلح کشانیده شده وقرار است درهمین ماه جنوری پاکستان و افغانستان با ایالات متحده و چین دوریک میز مذاکره حضوریافته ودرمورد چگونگی تأمین صلح درمنطقه گفتگو نمایند که این خواست حکومت افغانستان است.

سید ظفر هاشمی، معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان گفت باید روی ایفای نقش هرچهار جانب اشتراک کننده ، ارزیابی صورت گیرد و اقداماتی که صورت میگیرد باید تثبیت گردد، زیرا او میگوید که درگذشته صرف گفتگو درمورد صورت گرفته و عملی شدن تعهدات درآن نبوده است.

شورای عالی صلح درگفتگوی چهارجانبه نقش ندارد، اما این شورا انتظار دارد تا د این دورصداقت وجود داشته باشد و آتش بس نیز میان طرف های درگیر به میان آید.

عزیزالله دین محمد ، رئیس هیئت پیشین مذاکره کنندۀ صلح گفت: زمانیکه طرفین دورمیزمذاکره نشسته و موضوعات خود را روی میز قرار دهند، پس امکان ندارد که راه حل برای آن پیدا نشود.

مردم درمورد این مذاکرات دیدگاه های متفاوتی دارند وهرچند، بسیاری در مورد موضوع چگونگی صداقت پاکستان درین مذاکرات نگرانی دارند، لکن برخی از کارشناسان فشارهای ایالات متحدۀ امریکا ، چین و کشور دیگر جهان را دراین گفتگوها اثرگذارمیخوانند.

دورنخست گفتگو های صلح به علت پخش خبرمرگ ملاعمررهبرپیشین طالبان و افزایش تنش ها میان افغانستان و پاکستان به تعویق افتاد اما اکنون پس ازسفر رحیل شریف به کابل دور دوم گفتگو ها مطرح گردید. .

XS
SM
MD
LG